“Борисфен” с подвійним ударом


Вже багато років (десятиліть) я не займаюся колекціонуванням. Покинув колекціонування я, (що й прогнозувала видатна археологиня Валентина Крапівіна), після того, як мені відкрили для вивчення запасники декількох музеїв (Одеський археологічний, Миколаївський краєзнавчий, Московський історичний). Однак, вчора на аукціоні придбав унікальну монету – «борисфен» з диферентом МВ і зі слідами двох ударів (з розворотом на 180 град). Мені він потрібен для уточнення технологічного процесу виробництва цих монет.

Перша заробітна плата на посаді професора

Нарешті, маючи за плечима майже 69 років, скориставшись пропозицією колег, я працевлаштувався та отримав першу заробітну плату у якості професора кафедри документознавства Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди та члена Спеціалізованої вченої ради з захисту докторських на кандидатських дисертацій Д27.053.01. Також мене призначено членом Редколегії низки наукових Збірників та Головним редактором Збірника «Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету». (Серія: Історичні науки).

Або криза створює додаткові можливості або те, над чим я працюю багато років, виявилося потрібним.

Моя искренняя благодарность Аскольду Игоревичу Иванчику

Чл.-корр. РАН А. И. Иванчик на протяжении нескольких лет работает над очень необходимым исследователям проектом IOSPE 3, в том числе, выполняя сложную и трудоёмкую работу по описанию, изучению и фотографированию надписей Ольвии, размещенных в различных музеях. Моя искренняя благодарность Аскольду Игоревичу, который, содействуя моим исследованиям, уже неоднократно делился со мною своим трудом и передавал мне качественные фотографии надписей Ольвии, абсолютно для меня недоступных. Так, сегодня Аскольд Игоревич прислал мне цветные фото надписей мольпов, хранящиеся в СПб, что создает великолепную возможность для проверки моих гипотез, изложенных в статье New Data about Inscriptions of Olbian molpoi \\ Ancient West & East. 2017. №16. P. 291-295. Кстати, посвящение НО 58 выполнено с использованием ортогональных сеток, а не линеек. Фото посвящения НО 58 полностью опровергает “критику” В.П. Яйленко, который написал “… надписи на пьедесталах под статуи никогда не вписывались в ортогональную сетку для букв, это чушь, порожденная невежеством инженера Николаева в эпиграфике” (В.П. Яйленко. История и эпиграфика Ольвии, Херсонеса и Боспора… 2017 С.75 сноска 120).

«Нові магічні написи з Ольвії»


Prosopography in the Magical Inscriptions of Olbia (Просопография в магических надписях Ольвии) // Вопросы эпиграфики. № 9. 2016. М. С. 217-278. та
О преобразовании ономастического материала в полноценный исторический источник (на примере нового магического опистографа из Ольвии ).

НОВІ МАТЕРІАЛИ ПРО ОЛЬВІЙСЬКИХ АГОРАНОМІВ

Підготовлені та передані Редколегії тези XIV Міжнародної конференції ІСТОРІЯ ТОРГІВЛІ , ПОДАТКІВ ТА МИТА під назвою НОВІ МАТЕРІАЛИ ПРО ОЛЬВІЙСЬКИХ АГОРАНОМІВ. Тези див. ТУТ

Введено до наукового обігу мірну посудину з клеймом ольвійського агоранома на ім’я Ἀριστοκλῆς Εὑρήμονος (Аристокл Евримонів), булого епонімом у 298 р. до Р.Х.

Щодо критичних зауважень

Загалом, обґрунтуванню нових просопографічних  (хронологічних) інструментів дослідження лапідарних написів, графіті, керамічних клейм, епіграфних гир, магічних написів та монет я присвятив дві монографії, докторську дисертацію та майже 50  статей. Відповідно,  критичні зауваження опонентів повинні відноситися саме до  цих інструментів. На жаль, на сьогодення бачу дещо парадоксальну картину: оприлюднені  критичні зауваження  стосуються не нових просопографічних інструментів, а  є викладеною у менторському тоні  ревізією  отриманих мною  просопографічних  здобутків  з точки зору  традиційної ономастики  80–90 рр. минулого століття.  При цьому, за замовчуванням, ономастика абсолютно  не  в змозі пояснити отриманий просопографічний результат, оскільки зовсім  не передбачає наявність історичного контексту! Ось в чому, наприклад, знаходиться коріння, висловлених в образливій формі, ономастичних зауважень відомого російського епіграфіста В. П. Яйленка, стосовно моєї просопографічної реконструкції фрагментованого напису SEG 58:766. Ці зауваження взагалі не мають ніякого сенсу, враховуючи  підтвердження моєї реконструкції шляхом  об’єднання   фрагмента SEG 58:766  зі знайденим у 1947 р. фрагментом IOlb 125. Див.: Николаев Н. И. Просопографическая реконструкция сокращенных и фрагментированных имен исторических лиц (на примере Ольвии). Емінак: наук.   щоквартальник. 2019. № 1 (25). С. 149–157. Сподіваюся на появу адекватної критики від спеціалістів, які мають відповідні наукові досягнення із зазначеної сфери, зокрема і В. П. Яйленка.   

Подарок “под ёлочку” от д.и.н., проф. В.П. Яйленко!

В канун Нового года мне стала доступной статья В.П. Яйленко ЭПИГРАФИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ…. III. В ЗАЩИТУ ВОТИВА IOSPE I2 188 ИЗ ОАМ. Воспринимаю эту статью как Новогодний подарок “под елочку” ибо традиционные критические замечания Валерия Петровича, касающиеся моей просопографической реконструкции фрагментированного посвящения SEG 58:766 (см. монографию В.П. Яйленко 2017 г.), повторенные в этой статье (см. стр. 195), успешно преодолены мною несколько месяцев назад. Объединив фрагменты IOlbia 125+ SEG 58:766 я ПОЛНОСТЬЮ подтвердил свою правоту в реконструкции этого посвящения. См. мою статью Просопографическая реконструкция сокращенных и фрагментированных имен исторических лиц ( на примере Ольвии) // Емінак: наук. щоквартальник. 2019. № 1 (25).   Желаю Валерию Петровичу Яйленко в Новом году здоровья и творческих успехов, в том числе, прошу принять принципиальные различия в ономастической и просопографической реконструкции имен. Вместе с тем, неожиданным (и даже удивительным для меня) выглядит пожелание Валерия Петровича, чтобы ольвийской эпиграфикой занимались “такие энтузиасты, как Н.И. Николаев”.       

ОНОМАСТИКА ТА ПРОСОПОГРАФІЯ У ВІДНОВЛЕННІ МОНЕТНИХ МОНОГРАМ (НА ПРИКЛАДІ ОЛЬВІЇ IV СТ. ДО Н. Е.)

Вийшла моя нова стаття в “Українському нумізматичному щорічнику. №3” ОНОМАСТИКА ТА ПРОСОПОГРАФІЯ У ВІДНОВЛЕННІ МОНЕТНИХ МОНОГРАМ (НА ПРИКЛАДІ ОЛЬВІЇ IV СТ. ДО Н. Е.). Щиро вдячний Головному Редактору д.і.н., проф. Василю Орлику за запрошення мене до складу Редколегії академічного видання “Український нумізматичний щорічник”, а також, до видання Соціум. Документ. Комунікація: збірник наукових статей Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди

.

Просопографічна реконструкція фрагментованих та скорочених імен історичних осіб (на прикладі Ольвії)/Prosopographical reconstruction of the reduced and fragmented names of historical persons (on the example of Olbia).

 У статті розглядається новий і нездоланний аргумент щодо виконаної мною 10 років тому реконструкції фрагментированної посвяти евергета Пантакла (ΙΙ) Клеомбротова, епоніма 195 р. до н.е. Це моя відповідь на критичні зауваження зразка 80-90 рр. минулого століття від В.П. Яйленка. Цією статтею (четвертою за рахунком) я продовжую аналіз і подолання критичних нападок В.П. Яйленко, викладених в його монографії 2017 р. Стаття взнаходиться тут.

Этой статьей я , во-первых, полностью подтвердил верность выполненной мною 10 лет назад просопографической реконструкции фрагментированного посвящения евергета Пантакла Клеомбротова, эпонима 195 г. до н.э. и , соответственно, доказал , что критические высказывания В.П. Яйленко ошибочны. Во-вторых, поскольку реконструкция посвящения выполнялась на основе синхронизированного календаря Ольвии, это еще раз подтвердило верность  восстановленного летоисчиисления Ольвии. 

 

Неаполь Скифский в свете ольвийской просопографии // Neapolis Scythica in the light of Olbian prosopography

Опубликована   статья Неаполь Скифский в свете ольвийской просопографии (Neapolis Scythica in the light of Olbian prosopography) STRATUM PLUS. 6. 2019. Пересмотр традиционных, устоявшихся в науке исторических  фактов требует не только тезисного обоснования, но и проведение критического  анализа  материалов предшественников.

Развитие просопографической модели общины небольшого античного города (на примере Ольвии).

Опубликован мой доклад Развитие просопографической модели общины небольшого античного города (на примере Ольвии) //ДРЕВНИЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ: СОЦИУМ И ЧЕЛОВЕК. ЯрГУ. 2018.    Доклад см. здесь.   Продолжен критический анализ монографии В.П. Яйленко в части ольвийской  просопографии.

 

Преодоление альтернативных вариантов датировки некоторых магических надписей Ольвии.

На платформе academia.edu я откорректировал предварительную просопографическую информацию о  группе магических надписей Ольвии и преодолел присущие просопографии альтернативные варианты датировки. См обновленный файл статьи Просопография в магических надписях Ольвии.

О преобразовании ономастического материала в полноценный исторический источник (на примере нового магического опистографа из Ольвии)

О преобразовании ономастического материала в полноценный исторический источник (на примере нового магического опистографа из Ольвии). Статья опубликована в сборнике SCRIPTA ANTIQUA. Таково окончательное название статьи, рабочее название  которой   было Новый  магический опистограф из Ольвии  как полноценный исторический источник середины IV в. до н.э. Статья посвящается выдающемуся ученому и моему другу Сергею Ремировичу Тохтасьеву, безвременно покинувшего наш мир.

Новый магический опистограф из Ольвии как исторический источник середины IV в. до н.э.

Продолжается работа над статьей  Новый магический опистограф  из Ольвии как  исторический источник середины IV в. до н.э. 

Статья посвящается светлой памяти  Сергея Ремировича Тохтасьева

 Исследование ольвийских defixionum tabellae не ограничивается  палеографией, ономастикой и лингвистикой. Иллюстрируются возможности просопографии  в исторической интерпретации, реконструкции и датировке памятников магической эпиграфики Ольвии на примере нового ольвийского магического заклятия – опистографа. На базе синхронизированного эпонимного каталога IosPE  I2  201 идентифицирована  группа исторических лиц.  Выявлены магические заклятия, лапидарные надписи и монетные легенды,  хронологически и просопографически связанные с исследуемым defixio.  В том числе, подтверждены ранее выполненные автором реконструкции и датировки посвящения I.Olbia 168, верхней строки каталога IosPE  I2   201, defixio  SEG  50:702, IV и др.  Традиционные палеографические, ономастические и лингвистические  исследования представлены в краткой форме как побочный материал.

Фрагмент: … На сегодня только лишь В.П. Яйленко опубликованы критические высказывания о моих исследованиях по восстановлению летоисчисления на базе синхронизации каталога эпонимов IosPE  I2  201 и построению основ просопографии Ольвии (Яйленко 2017). Между тем, мною убедительно доказано (Николаев 2018), что объемный труд В.П. Яйленко в части  хронологии, просопографии и политической истории Ольвии,  характеризуется  как  ничтожный.   Не проводя  соответствующих исследований, этот ученый  двумя предложениями «разгромил» представление о каталоге IosPE  I2  201 как о диахронном документе («базирующееся на песчаном основании») и a priori  без сомнений и колебаний представил   каталог списком граждан – современников. Далее,   абсолютно некорректным методическим  приемом – экстраполяцией  единственного хронологического факта – В.П. Яйленко отнес  каталог к  последней четверти III в. до н.э. Соответственно, датировки надписей с совпадающими с каталогом именами  В.П. Яйленко отнесены в большинстве ко второй половине III в. до н.э., а надписи  с именами, отсутствующими в каталоге (например, Протоген Геросонов), – к иным хронологическим периодам. В попытке ликвидировать возникшие при этом  противоречия и   ошибочные датировки десятков надписей  исследователь создал чудовищную смесь из соименных клонов исторических личностей,  букета палеографических, просопографических и хронологических противоречий, вынужденных замалчиваний известных фактов. Очевидно, с целью повышения «научной убедительности» своих исследований в полемике В.П. Яйленко опирается на антисемитизм и широко применяет циничные оскорбления коллег, в том числе, пребывающих в мире ином. В итоге ученым представлен вариант политической истории Ольвии, которая реально соответствует уровню фантастической (Николаев 2018). На примере  публикуемого опистографа представляется возможность еще раз  проиллюстрировать полную несостоятельность подобной интерпретации каталога; об этом  см. ниже.

Критические заметки к монографии В.П. Яйленко «История и эпиграфика Ольвии, Херсонеса и Боспора VII в. до н.э.- VII в. н.э.».

Опубликованы Критические заметки к монографии В.П. Яйленко «История и эпиграфика Ольвии, Херсонеса и Боспора VII в. до н.э.- VII в. н.э.». \\EMINAK. 2018. 22-1 C.155-159.

V Міжнародна наукова конференція «Актуальні проблеми нумізматики у системі спеціальних галузей історичної науки»

Оргкомітетом  V Міжнародної  наукової конференції «Актуальні проблеми нумізматики у системі спеціальних галузей історичної науки» прийняті до друку мої тези МОНЕТНІ МАГІСТРАТИ ОЛЬВІЇ 380-330 рр. до н.е.”  Секція “Антична нумізматика”.

О СЛУЧАЯХ ДОМИНИРОВАНИЯ ПРОСОПОГРАФИИ

Просопография традиционно считается вторичной по отношению к эпиграфике и лингвистике (Николаев 2014: 99). Однако, при определенном уровне развития просопографической модели конкретной городской общины (на примере Ольвии) просопография в некоторых случаях может стать доминирующей. Например, реконструкция надписей, имеющих большие утраты (I.Olbia 168, IPE I2 163, SEG 58:766), выполнена только на основе просопографии (Николаев 2014; Avram 2017). То же относиится и к случаям точной просопографической датировки. В этом плане, критика моей просопографической реконструкции посвящения SEG 58:766 эпонима 195 г. до н.э. Пантакла Клеомбротова с традиционных позиций (Яйленко 2017: 484) абсолютно не конструктивна, поскольку объектом этой критики  является  результат, полученный нетрадиционными  методами.

Борьба кланов в Ольвии IV––III вв. до н. э. \\The struggle of the clans in Olbia of the IV –– III centuries BC.\\ STRATUM PLUS

 Редколлегия  STRATUM PLUS уведомила меня о прохождении рецензирования и принятии в печать статьи  Борьба  кланов в Ольвии  IV––III вв. до н. э. Объем 62600 знаков. Я искренне благодарю к.и.н. ответственного редактора выпуска Михаила  Чорефа, по инициативе  которого и состоялся этот проект.

Міжнародна конференція “Ver Kyiviens: Античне суспільство та його цивілізаційна спадщина”

Щиро дякую за запрошення організаторам Міжнародної конференції  “Ver Kyiviens: Античне суспільство та його цивілізаційна спадщина”.  Конференцію  проводить Історичний факультет Київського національного університету  імені Тараса Шевченка.  Мій доклад  “Запровадження “понтійської ери” Мітрідатом  VI Евпатором на підконтрольних теріторіях”.

К КРИТИЧЕСКИМ ВЫСКАЗЫВАНИЯМ В.П. ЯЙЛЕНКО

Я абсолютно не готов принять, кроме прочего, чуждую элементарной научной этике критику В.П. Яйленко (Яйленко 2017: 75) по поводу объединения мною фрагментов I.Olbia 58 + IPE I2 307. Прежде всего, эти высказывания свидетельствуют о невнимательном прочтении моей статьи, но, возможно, в них присутствует и свойственное исследованиям В.П. Яйленко замалчивание фактов, которые не укладываются в авторскую концепцию (Николаев 2018). В моей реконструкции фрагменты визуально соединились в контакте, а для двух строк стиля стойхедон недостающие буквы заполнили соответствующие ячейки. В любом случае и мною и В.П. Яйленко не производился визуальный осмотр упоминаемых документов. Единственный путь решения этого спора –– de visu, о чем, кстати, написано в моей статье (Николаев 2014: 123––128; Nikolaev 2017).

«ДРЕВНИЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ: СОЦИУМ И ЧЕЛОВЕК»

Я получил приглашение к участию в Международной конференции, организованной ЯрГУ им. П.Г. Демидова (г. Ярославль, октябрь 2018) «ДРЕВНИЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ: СОЦИУМ И ЧЕЛОВЕК». Тема моего доклада (по скайпу)  Развитие просопографической модели общины небольшого античного города (на примере Ольвии). Искренне благодарю д.и.н., проф. Веру Викторовну Дементьеву за приглашение.

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ СЕРГЕЯ РЕМИРОВИЧА ТОХТАСЬЕВА

Глубоко скорблю по поводу безвременной кончины Сергея Ремировича Тохтасьева – выдающегося ученого, яркого, неоднозначного человека.  Последнее письмо я получил от него 21 февраля, а 23 он умер.

Светлой памяти дорогого коллеги и друга   я посвящаю свою новую статью. Очень мощно  и искренне написал о Сергее Ремировиче  Алексей Владиславович  Белоусов.    https://rhesos.livejournal.com/130030.htm

 

 

JOINT LIBRARY OF THE HELLENIC AND ROMAN SOCIETIES & INSTITUTE OF CLASSICAL STUDIES LIBRARY. UNIVERSITY OF LONDON

 Я получил любезное письмо от сотрудника JOINT LIBRARY OF THE HELLENIC  AND ROMAN SOCIETIES  & INSTITUTE OF CLASSICAL STUDIES LIBRARY. UNIVERSITY OF LONDON  Mr. Christopher Ashill. Библиотека заинтересована в получении  экземпляра моей монографии ПРОСОПОГРАФИЯ ОЛЬВИИ ПОНТИЙСКОЙ V в.до н.э.  – I  в. н.э. Монография отправлена в Англию.

КРИТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К МОНОГРАФИИ В.П. ЯЙЛЕНКО (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Обращаю внимание читателей на  важную особенность монографии В.П. Яйленко – ЗАМАЛЧИВАНИЕ  ФАКТОВ, КОТОРЫЕ НЕ УКЛАДЫВАЮТСЯ В АВТОРСКУЮ КОНЦЕПЦИЮ. Например, первые, бросающиеся в глаза, факты  замалчивания: 1) в комментарии к ольвийскому декрету из Драгомирны отсутствует упоминание об отце ольвийского посла Филомеле, сыне  Дионисия, эпониме 303 г. до н.э. 2) в интерпретации граффито Никофана Адрастова отсутствует упоминание о его родственнике Эпикуре Адрастовом, эпониме 351 г. до н.э. 3) отсутствует упоминание об эпониме 193 г. до н.э. Евнике Евдорове в каталоге IPE I2 201. 4) в авторской интерпретации отрицания осады Ольвии Зопирионом и датировки 3 в. до н.э. декрета в честь Каллиника Евксенова отсутствует упоминание о существовании свинцовых (“осадных”) статеров и общей монограмме КЕ (КАЛЛИНИК ЕВКСЕНОВ) на свинцовых, серебряных, золотых статерах и первых  выпусках “борисфенов”,  датируемых 330-329 гг.  до н.э. 5) отсутствует упоминание о дельфийском декрете ВСН 1928:52  260-250 гг. до н.э.  в честь, в том числе, Дионисия Дионисиева, борисфенита.

Во всех  приведенных примерах упоминание указанных лиц приведет к разрушению авторских гипотез В.П. Яйленко. На какого же читателя ориентируется уважаемый коллега? Очевидно своих читателей  он  считает  идиотами (простите за грубость).

Электронный журнал Греческого эпиграфического общества ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΟΝ

В 2012 г. зарегистрирован  электронный  журнал Греческого эпиграфического общества ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΟΝ. Все эти годы журнал находится в зоне моего внимания. Я даже опубликовал в нем статью в 2013 г. Журнал публикует статьи небольшого объема, иногда,  короткие  заметки. Еще одна особенность:  ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΟΝ – журнал, преимущественно, одного  автора.  Статьи господина  Ἄγγελος Π. Ματθαίου  занимают не менее 70-80% общего объема. В моей  научной деятельности  достаточно  часто возникает необходимость публикации коротких заметок, откликов. Обычно я это делаю в специально созданном разделе  моей страницы   https://independent.academia.edu/NikolayNikolaev   Существенным недостатком здесь является тот факт, что электронные заметки не имеют статуса  печатного труда, но фактически являются записями в блоге. Опыт электронного журнала ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΟΝ я попытаюсь применить в своей научной деятельности.

 

 

Первые впечатления о монографии В.П. Яйленко (раздел об Ольвии)

Предлагаемым ниже материалом я начинаю публикацию тезисов, посвященных критическому анализу исторических реконструкций и датировок, приведенных в монографии  В.П. Яйленко  «История и эпиграфика Ольвии, Херсонеса и Боспора VII  в. до н.э.– VII  в. н.э.». (Предполагаю  публикацию четырех тезисов или заметок). Методом исследования является системный анализ и моделирование, как и в  предыдущих моих  статьях и монографиях. Более того, восстановление ольвийского летоисчисления IV–I вв. до н.э. (синхронизация эпонимного  каталога IPE I2201) целиком построено на системном анализе и математическом  моделировании; традицонные методы эпиграфики оказались бессильны в решении этой проблемы).

Итак, датировки большинства надписей в первой части монографии  д.и.н. В.П. Яйленко построены на представлении о Каталоге  IPE I2 201 как о документе,  зафиксированном в последней четверти III в. до н.э.  и содержащем три поколения граждан Ольвии.  Поскольку в реальности Каталог является эпонимным, для «стыковки»  датировок и поддержания внешней  просопографической  безупречности  исследователь вынужден  вводить в научный оборот гипотетических соименных личностей — внуков и дедов. Рассмотрим,  например, надпись ольвийских стеностроителей (SEG 32:795):  Феокл Аристонов и Никострат Никоклов  и  эпонимы  из Каталога IPE I2 201 с такими же именами –  одни и те же личности согласно синхронизации Каталога.  Однако, В.П. Яйленко  считает стеностроителей  Феокла Аристонова и Никострата Никоклова  дедами   соименных граждан из Каталога  (см.  стр. 410). Кстати, при этом незаслуженно забыт еще один «соименный» родственник из Каталога — Зоил Педеев.

Стр. 486, 497, 501 (сноска 242): Евресибий Леократов  и Полимедон  Леократов, из посвящения НО 71, также, имеют присутствующих в Каталоге  «соименных»  внуков.

Стр. 491:  Каллиник Филоксенов из Каталога является соименным в ином поколении  Каллинику Филоксенову из граффито Бореиков (А как же быть с иными «соименными» родственниками из рода Аристокритидов-Сократидов, присутствующих в Каталоге и граффито).

Стр. 488: о присутствии в Каталоге имени внука Протогена Евника Евдорова В.П. Яйленко умалчивает. Действительно, откуда возьмется в Каталоге, зафиксированном в последней четверти III в. до н.э. (по В.П. Яйленко), дедикант посвящения Аполлону Дельфинию конца II до н.э. (по В.П. Яйленко). Значит, еще один «соименный дед»?  Аналогичного уровня рассуждения о соименных личностях приводит  исследователь и при интерпретации имен  Евника  и Евстена Протогеновых из заклятия середины IV в. до н.э.  И  это еще далеко не все «соименные» личности!

Безусловно,  введение д.и.н.  В.П. Яйленко в научный оборот  клонов – соименных гипотетических личностей  – является вынужденным шагом для исследователяопирающегося на ошибочную интерпретацию Каталога.  Напомню, что просопография оперирует только с реальными историческими личностями. Иногда очень сложно доказать существование соименной личности (об этом подробнее в других тезисах). Более того, согласно просопографической модели полисной общины, влиятельная историческая личность, как правило, упоминается в нескольких разнородных синхронных эпиграфических документах, в том числе, эпонимном Каталоге. Для иллюстрации этого положения рассмотрим стемму Протогенов:

– родоначальник, эпоним 340 г. до н.э. Евдор Протогенов, упомянут, также, в магическом заклятии середины IV в. до н.э. и монетной легенде  ΕΥΠΡ  340 гг. до н.э.;

–  сын родоначальника, эпоним 324 г. до н.э. Протоген Евдоров, монетный магистрат ПЕ (330–320 гг. до н.э.);

– внук родоначальника, эпоним 294 г. до н.э., Геросон Протогенов, упомянут в декрете около 230 г. до н.э. в честь Протогена, как отец эвергета Протогена.  Монетный магистрат НР (300–290 гг. до н.э.);

–  эпонимат Протогена Геросонова попадает в хронологическую лакуну Каталога. Расчетно он «тяготеет» к 258 г. до н.э. Имя эвергета Протогена  (около 270– 240 гг. до н.э.) присутствует в декрете IPE I2 32 (зафиксирован около 230 г. до н.э.), двух различных агораномных клеймах на мерных сосудах (250–240 гг. до н.э.), монетных легендах ΠΡΩΤΗΡ, ΠΡΩ (250–230 гг. до н.э.) В монографии В.П. Яйленко декрет в честь Протогена датируется 180–170 гг. до н.э. а события декрета отнесены к концу III –первой четверти II в. до н.э.

– в хронологичской лакуне Каталога, вероятно, содержится и эпонимат сына Протогена (около 230 гг. до н.э.). Не исключено, что ему принадлежит монограмма ΕΥ на монетах  и весовой гире;

– внук Протогена, Евник Евдоров, эпоним 193 г. до н.э. и дедикант посвящения Аполлону Дельфинию.

Кроме прочего, очевидно, что хронологическая разница между эпониматами составляет около 30 лет. Более того, лишь два столбца Каталога (из трех) содержат представителей  шести поколений. Аналогичная информация может быть приведена и в отношении иных родов.

Приведу еще один пример.  В последнее время мною выявлены   нумизматические параллели, соответствующие эпонимам первого столбца  Каталога IPE I2 201  за 345, 344, 343, 342, 341, 340, 339 гг. до н.э., соответственно: ΦΙΛΙ –  Φιλί(σκος Ἡροδώρου),  ΑΡΙΣΤ – Ἀριστ(οκράτης Ἀρίστωνος),  ΘΕΟ – Θεο(κλῆς Ἀρίστωνος),  ΑΛΦ (ΦΛΑ) – Ἀλφ(ῖνος Ποσειδωνίου), ΚΑΛΛΙ – Κάλλι(ππος  Καλλινίκου), ΕΥΠΡ – Εὔ(δωρος] Πρ[ωτογένους), ΛΕΟΝΤ – Λεοντ(ομένης Ἱκεσίου). С учетом непрерывности хронологического ряда,  не исключается интерпретация этих легенд как обозначение эпонимов, а не монетных магистратов. Замечу, что для В.П. Яйленко, в рамках его концепции Каталога, остается единственная интерпретация: семь (!) последовательно расположенных в Каталоге соименных  праправнуков. No comment.

Датировка Каталога последней четвертью III в. до н.э.  и его интерпретация как списка современников привела к искажению датировок большинства эллинистических надписей на 50–60 лет как вверх, так и вниз. Более того, реально разрушены основы как просопографии элитных родов Ольвии, так и ольвийской палеографии. Это  существенно повлияло на общую историческую картину.  Например,  конец III – первые десятилетия II вв. до н.э. у исследователя оказываются временем максимального кризиса. Хотя известно, что с предпоследнего десятилетия III в. до н.э. началась эмиссия серебра, экономика Ольвии переориентировалась на внешнюю торговлю и т.д. Таким  образом, представленная  В.П. Яйленко интерпретация Каталога и основанные на ней датировки и интерпретации многочисленных надписей позднеклассического-эллинистического времени являются исследовательским тупиком.

(Предлагаемые материалы являются выдержками из статьи, над которой я сейчас работаю).

©NikolayNikolaev

 

 

 

 

Заявление о нарушении моих авторских прав

В  сети распространяется  пиратская копия моей книги 2008 г. «Политическая и культовая элита Ольвии IV – I вв. до н.э.». Об этом мне стало известно из новой монографии В.П.  Яйленко. Заявляю о грубейшем нарушении моих авторских прав. Одновременно, хочу проинформировать пользователей незаконной копии, что  монография 2008 г. является лишь первым этапом  исследования по восстановлению летоисчисления Ольвии. Выходу этой монографии  не предшествовала публикация статей (sic).  В сущности, я планировал написать статью, но она, постепенно, переросла в монографию, поскольку приоткрылся абсолютно новый подход к изучению надписей Ольвии и, как следствие, был получен огромный массив новой исторической информации. Но, как известно, идеи не приходят в готовом, законченном виде (М. Цукерберг).  Поэтому, эта монография, как и любое новое направление исследований, имеет значительную погрешность в реконструкции календаря (особенно по второму и третьему столбцу эпонимного каталога IPE I2 201),  большое количество мелких неточностей, ошибок, т.е. того, что именуется детской болезнью. На этом основании я не стремился к публичному распространению книги, рассчитывая только на типографский объем. Прошедшие годы, однако,  подтвердили правильность выбранного направления. Дальнейшее развитие положений монографии «Политическая и культовая элита ..» с обоснованием адекватной теоретической модели летоисчисления Ольвии  и с единых хронологических и просопографических позиций представлено во второй моей монографии 2014 (16) г. «Просопография Ольвии Понтийской V в.  до н.э. – I в. н.э.»    Свободный доступ к ней  открыт уже более 10 месяцев по адресу https://www.academia.edu/2771459

Призываю пользователей прекратить распространение пиратской копии моего произведения и, в случае необходимости, обращаться к автору (olbiopol@gmail.com) для покупки бумажного экз., который, кстати, выполнен на очень высоком полиграфическом уровне.

В.П. Яйленко. История и эпиграфика Ольвии, Херсонеса и Боспора VII в. до н.э.- VII в. н.э.

Искренне благодарю д.и.н., проф. Олега Леонидовича Габелко, который прислал мне новую монографию В.П. Яйленко История и эпиграфика Ольвии, Херсонеса и Боспора VII  в. до н.э.- VII  в. н.э. (1023 стр.).

Ольвія у Вікіпедії

Я не є прихильником  Вікіпедії, але сьогодні  випадково потрапив на статтю ОЛЬВІЯ (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D1%96%D1%8F). На мій погляд,  зміст цієї  статті можливо охарактерзувати тільки  як  СУЦІЛЬНА МАЯЧНЯ!  Невже це комусь потрібно?

 

«Суспільства давньої, середньовічної і ранньомодерної доби та їх цивілізаційна спадщина»

Щиро вдячний  завідуючому кафедрою  історії стародавнього світу та середніх віків КНУ імені Тараса Шевченка д.і.н., проф. Віктору Володимировичу Ставнюку за запрошення до участі у конференції «Суспільства давньої, середньовічної і ранньомодерної  доби  та їх цивілізаційна спадщина». Тема мого наукового докладу: “ПОЛІТИЧНА ІСТОРІЯ ОЛЬВІЇ ПОНТІЙСЬКОЇ  II СТ. ДО Н.Е.  В СВІТЛІ ВІДНОВЛЕНОГО ЛІТОЧИСЛЕННЯ”.

Відновлення літочислення  Ольвії Понтійської  IV – I ст. до н.е.  дозволило суттєво уточнити датування великої групи епіграфічних пам’яток.  Це відкриває перспективи перегляду деяких традиційних уявлень про соціально-політичну історію, зокрема, II ст. до н.е.  з єдиних хронологічних  позицій. Отже,  державні акти Ольвії  II ст. до н.е. майже відсутні. Декрет на честь Нікерата Папієва датується ранньоримським часом, декрет на честь Стефана Олександрова, смірнійця, належить до  часів  Мітрідата VI ЕвпатораУ першій чверті II ст. до н.е. видана група приватних посвят на сірому мармурі. У другій чверті століття  Посідеєм Діонісіївим встановлено стіно будівний напис, який інтерпретується як захід з укріплення оборони міста від нападу. Період активності видатного ольвіополіта  Посідея Посідеїва: 218 – 188 рр. до н.е. Саме на цей час припадає найвищий етап розвитку  торгівлі Ольвії з Родосом, також, встановлення  чотирьох  посвят Посідея Посідеїва  в Неаполї Скіфському  та однієї в Ольвії. Водночас видано два  декрета Ольвії  на честь родосців та декрети Коса та Тенедоса на честь Посідея. Відповідно, всупереч традиційним уявленням, Посідей не був радником царя Скілура. Традиційне читання монетних легенд ΒΣΕ, ΒΑΕΙΡΗ кінця III – першої половини II ст. до н.е. іменами варварських царів  є лише варіантом тлумачення.

 

 

 


Who was the adviser of King Skilurus in Scythian Neapolis ?\ Кто был советником царя Скилура в Неаполе Скифском?

Щиро вдячний Оргкомітету ХIІ читаннь пам’яті професора Петра Йосиповича Каришковського за запрошення до участі в роботі конференції. Робоча назва мого докладу та відповідної статті  Кто был советником царя Скилура в Неаполе Скифском? 

В статье разрушается принятая еще во времена В.В. Латышева традиционная красивая легенда о советнике и флотоводце царя Скилура, ольвиополите Посидее Посидеевом, который в реальности жил на два поколения ранее Скилура.

Рецензия проф. А. Аврама на мою монографию “Просопография Ольвии Понтийской V-I вв. до н.э.”

В академическом сборнике Ancient West & East  2017-16  c. 441-442 опубликована положительная рецензия проф. А. Аврама на мою монографию. Цитата (перевод с французского мой): “В заключение я прихожу к выводу, что книга является значительным вкладом в просопографию Ольвии и что она обеспечивает будущие исследования хронологическими и другими ценными опорными точками”. В частности, проф. А. Аврам заостряет внимание на том, что просопография создает возможность обоснованной реконструкции фрагментов имен и приводит примеры просопографической реконструкции фрагментированых  надписей IosPE 163 и  IOlbia 168 В том числе,  проф. А Аврам рекомендует перевести монографию на английский и\или иной язык.

См. http://poj.peeters-leuven.be/content.php?url=issue&journal_code=AWE&issue=0&vol=16

(доступ к сборнику платный)

Искренне благодарю проф. Александре Аврама за внимание к моим исследованиям, наше, уже  многолетнее,  сотрудничество, и всегда  полезную, благожелательную и конструктивную  критику.

З історії відносин населення Північно – Західного Причорномор’я з греками Ольвії Понтійської.

Підготовлені тези докладу З історії відносин населення Північно – Західного Причорномор’я  з греками Ольвії Понтійської до збірки матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції Україна – Греція: історія відносин,  сучасні виклики  та перспективи співпраці

Μελέτη των σχέσεων των Ελλήνων από την Ολβία του Πόντου και των τοπικών φυλών και βασιλέων.

АРИСТЕЙ (№XV -2017). ВЕСТНИК КЛАССИЧЕСКОЙ ФИЛОЛОГИИ И АНТИЧНОЙ ИСТОРИИ.

Вышел из печати вестник классической филологии и античной истории АРИСТЕЙ ( №XV -2017), в котором опубликована моя статья ОЛЬВИЙСКИЕ ДЕКРЕТЫ В ЧЕСТЬ ГРАЖДАН ХЕРСОНЕСА В КОНТЕКСТЕ ЛОКАЛЬНЫХ ХРОНОЛОГИЙ ОЛЬВИИ, ХЕРСОНЕСА И ПОНТИЙСКОГО ЦАРСТВА.  В статье  обоснована  гипотеза о датировке  декрета  IosPE. I2. 402 между гражданами Херсонеса и царем Фарнаком Ι  около 158-155 гг. до н.э.

Olbian decrees in honor of citizens of Chersonesоs in context of local chronologies of Olbia, Chersonesos and Pontos.The problem of historical chronology of Chersonesos and Pontos is identification of dynastic royal era from decree IPE I2 402 between Pharnakes Ι and citizens of Chersonesоs. 158–155 years BC is offered on the basis of the comparative chronological study of Olbian decrees in honor of citizens of C hersonesos and C hersonesean amphora stamps with the same names of the hypothesis about the dating of the Chersonesean decree IPE I2 402.

ХІ МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ “ІСТОРІЯ ТОРГІВЛІ, ПОДАТКІВ ТА МИТА”

Прийняті до друку   тези мого доклада для  ХІ  МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ “ІСТОРІЯ ТОРГІВЛІ, ПОДАТКІВ ТА МИТА” під назвою  ДО ІСТОРІЇ МЕТРОЛОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АГОРАНОМІВ  ЕЛЛІНІСТИЧНОЇ ОЛЬВІЇ.

Програму конференції дивись за адресою  http://umsf.dp.ua/images/Публічна_інформація/Історія_торгівлі__Програма__конференції_2017.pdf

Отзыв научного консультанта, д.и.н., проф. В.В. Ставнюка (первод на русский язык)

ОТЗЫВ
научного консультанта Ставнюка Виктора Владимировича на
диссертацию Николаева Николая Ильича «Просопография политической
и культовой элиты Ольвии Понтийской V в. до н. е. – I в. н. е. (на основе
синхронизации епонимного каталога IOSPE. I2. 201)», представленную на
соискание ученой степени доктора исторических наук по специальности
07.00.06 – историография, источниковедение и специальные исторические
дисциплины.

       История античной греко-римской цивилизации в географических
границах современной Украины была, есть и будет продолжать оставаться
одним из актуальных направлений для отечественной науки. Одним из первых
(или даже первым) из древнегреческих поселений в Северном Причерноморье
является Ольвия; есть она и одной из самых исследованных. Проблемами
ольвийского полиса занимаются исследователи из многих стран мира: Греции
и Франции, Румынии и Германии, Великобритании и России. Этот перечень
можно было бы и продолжить. Важно, однако, заметить, что среди
исследователей Ольвии, и всего Северного Причерноморья есть и наши,
украинские ученые. Чрезвычайную роль уже несколько десятилетий подряд
играют здесь отечественные археологи. Благодаря их, в первую очередь,
усилиям историческая наука обогащается все новыми артефактами, но и
памятниками письменными. С последними ситуация в отечественной науке
сложилось несколько даже парадоксальная. Читают их, объясняют,
комментируют исследователи, главным образом, не из Украины. Этому есть и
объяснения, однако они, – объяснения эти, – ситуацию к лучшему не меняют.
Приходится констатировать, что письменные источники, которые добываются
отечественными исследователями, читаются и используются для изучения
истории нашего украинского Причерноморья античной эпохи и в контексте
античной цивилизации и ее так называемой «варварской» периферии
исследователями не из Украины.
Одним из немногих исключений является исследование, которые уже
давно ведет М. И. Николаев. Хорошо осведомленный во всем комплексе
источников по истории Ольвии, он одинаково успешно работает и с
памятниками материальной культуры в целом и с источниками письменными,
в т. ч. и эпиграфическими, к числу которых относится и хорошо известный
всем антиковедам IOSPE. I2. 201. Его прочтение затрудняется значительной
фрагментарностью текста, вызывало разночтения в толкованиях того, что все
же прочитать удавалось. Между тем, данные, содержащиеся в этом документе,
могут существенно повлиять на ситуацию с исследованием ольвийского полиса
как такового, а также и в контексте истории античной цивилизации в целом, в
т.ч. и с перспективами реконструкции истории политической, культурной,
социально-экономической и тому подобное. Понимание этого факта подвигало
немало исследователей (и притом с мировыми именами) использовать
прочитанные имена для выяснения просопографической ситуации в Ольвии на
протяжении почти полтысячи лет. Попытки их, однако, постоянно
ограничивались проблемой понимания этого памятника, восприятием его в
диахронном и в синхронном смысле, и завершились они почти единодушной
констатацией историков о невозможности на сегодня сделать вполне
определенные выводы по этому поводу.
Там, где остановились, исчерпав традиционные методы исследования,
историки, – оттуда начал свои поиски математик. Н. И. Николаев предложил
понимать IOSPE. I2. 201 как математическую матрицу, которая может быть
подвергнута, соответственно, определенной алгоритмизации. Результат
оказался впечатляющим, что признают ведущие специалисты из разных стран
мира. Непротиворечивые выводы, сделанные из этого исследования, позволяют
и действительно трактовать IOSPE. I2. 201 как эпонимний календарь,
подобный известным его соответствиям из других греческих полисов. Для
исследования истории античного Милета, так же как и античных Афин, они
сыграли роль чрезвычайную. Следует ожидать, что такую же роль информация,
понятая как список архонтов-эпонимов, сыграет и для реконструкции
политической, социально-экономической, культурной истории Ольвии – одного
из самых знаменитых центров античной греко-римской цивилизации в нашем
Причерноморье, для понимания, в том числе, и широкому кругу вопросов
взаимоотношений полисной цивилизации и ее периферии.
Таким образом, докторская диссертация Николаева М.И.
«Просопография политической и культовой элиты Ольвии Понтийской V в. до
н. е. – I в. н. е. (на основе синхронизации епонимного каталога IOSPE. I2. 201)»
решает важную научную проблему, выполненная на должном уровне и
составляет целостное, завершенное научное исследование, в котором
достигнута очерченая цель, реализованы поставленные задачи. В целом,
докторская диссертация Николаева М.И. соответствует сложившимся
требованиям, заслуживает положительной оценки и рекомендуется к защите на
специализированном ученом совете Д 26.235.01 в Институте истории Украины
НАН Украины.
Научный консультант, доктор исторических наук, профессор, заведующий
кафедрой истории Древнего мира и Средних веков исторического факультета
Киевского национального университета имени Тараса Шевченко
В. В. Ставнюк

 

(публикуется с любезного разрешения проф. В.В. Ставнюка)

Обращение к коллекционерам, которые владеют надписями из Ольвии и ее округи

Уважаемые коллекционеры!

Как вы  знаете,  ценность экспонатов вашей коллекции значительно возрастет, если эти экспонаты будут исследованы специалистами и опубликованы в соответствующих изданиях и каталогах.  В настоящее время  готовится к изданию каталог надписей Ольвии (IosPE 3)  и я убедительно прошу откликнуться коллекционеров, владеющих такими надписями и\или их фрагментами. Речь идет о надписях Ольвии на мраморе, известняке , граните, керамике и свинце. Например, мне известно, что в одной из коллекций хранится фрагмент, приведенный на фото. Прошу ответить по адресу olbiopol@gmail.com .  Анонимность гарантируется. Фамилии владельцев надписей будут указываться только по их желанию.

 

Zeca174731

Опубликована статья Prosopography in the magical inscriptions of Olbia (Просопография в магических надписях Ольвии) \\ Вопросы эпиграфики. № 9. 2016. М. С. 217-278.

См. здесь

Первая попытка просопографического изучения магических надписей Ольвии не обошлась без ошибок (на радость моим “доброжелателям”). Однако главный вывод однозначен: просопография является мощным инструментом в исторической интерпретации,  датировании и реконструкции магических надписей Ольвии.

Міжнародна науково-практична конференція УКРАЇНА – ГРЕЦІЯ: ІСТОРІЯ ВІДНОСИН, СУЧАСНІ ВИКЛИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ СПІВПРАЦІ

Щиро вдячний за запрошення оргкомітету Міжнародної науково-практичної конференції УКРАЇНА – ГРЕЦІЯ: ІСТОРІЯ ВІДНОСИН, СУЧАСНІ ВИКЛИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ СПІВПРАЦІ, що її проводить 16 травня  2017 р.  Дипломатична академія України при Міністерстві закордонних справ України. Тема мого виступу  З  історії відносин населення Північно–Західного Причорномор’я з греками Ольвії  Понтійської присвячена суттєвому уточненню хронології взаємовідносин Ольвії та місцевих “царів”. Наприклад, цар саїв Сайтафарн, що його згадує декрет на честь Протогена,  був активним у другої чверті III століття до н.е. і це доведено десятками фактів, які виникли внаслідок відновлення ольвійського літочислення. Не є дійсним читання абревіатури ΒΣΕ на монетах рубежу ІІІ-ІІ ст. ім,ям  Сайтафарна, як це вважає В. Анохін.  Не можливе співставлення подій декрету на честь Протогена та істрійського декрету на честь Агафокла, в якім згадується цар Ремакс,  тому що події, описані в цих документах віддалені один від одного півстоліттям. Також, помилково ставити під сумнів домінуючу роль скіфів в Ольвії  у середині V ст. до н.е. оперуючи, наприклад, тим, що символіка монет Емінака пов,язана  з Аполлоном, одночасно ігноруючи символіку всіх відомих емісій варварських царів в Ольвії та інших регіонах. У розгляді питання про роль місцівої еліти  у середині V ст. до н.е. потрібно враховувати високу корреляцію головних (наративних та нумізматичних) джерел, а не спиратися на “мовчазні” пам.ятки археології.

Перегянути Программу конференції.