Календар/Calendar

 Синхронізований епонімній каталог Ольвії IosPE I2 201

357  Ἀντι]μ[ήστωρ] Ἀ[γαθίνου]    
356 [Ε]ὑρησίβιος Λεωκράτ[ου]ς
355 Διονύσιος Ἀριστείδ[ο]υ
354 Ἡρόδοτος Μητροδ[ώρο]υ
353 Ἡροσῶν Ἡροδώρου
352 Στάφυλος Ἡροδώρου
351 Ἐπίκουρος Ἀδράστου
350 Φιλωνίδης Καλλα[ίσχρου?]
349 Δημοκῶν Εὐβιότου
348 Νικοκλῆς Ἑκατεωνύμ[ο]υ
347 Παντακλῆς Ἱκεσί[ο]υ
346 Ἀριστόκριτος Ποσειδων[ίο]υ
345 Φιλίσκος Ἡροδώρου
344 Ἀριστοκράτης Ἀρίστων[ο]ς
343 [Θ]εοκλῆς Ἀρίστων[ο]ς
342 Ἀλφῖνος Ποσειδωνί[ο]υ
341 Κάλλιππ[ο]ς  Καλλινίκο[υ]
340 Εὔδωρος Πρ[ωτ]ογέν[ου]ς
339 Λεοντομένης Ἱκες[ίο]υ
338 Εὔξενος Καλλιστράτ[ο]υ
337 Φιλτῆς Λεωνίδου
336 Ζώϊλος Πεδιέως 226 Πολ[ύμεδων τοῦ δεῖνος]
335 Σωκράτης Ποσειδωνίου 225 Ἀριστο[δήμος  Δαϊκράτου]
334 Γοργίας Εὐβιότου 224 Εὐβίοτος Δ[ημοκωντος ]
333 Θρασυδάμας Ἀρίστωνος 223 Κόνων Βα[τάκου]
332 Ποσειδώνιος Ἐπικράτου 222 Κλεόμβροτος Παντακλέους
331 Ἱκέσιος Ἀρίστωνος 221 Χαιρήμων Νικηράτου
330 Πολύμνηστος Μένωνος 220 Καλλικράτης Νικηράτου 110 Εὑρ[ησίβιος τοῦ δεῖνος]
329 Καλλίνικος Φιλοξένου 219  Ἀγαθῖνος Δημοκῶντος 109 Εὑρ[ησίβιος τοῦ δεῖνος]
328 Εὑρήμων Τιμησιθέου 218 Ἀρίστων Νικηράτου 108 Εὑ[ρησίβιος τοῦ δεῖνος]
327 Ἀγαθῖνος Ἀντιμήστορος 217  Μῦς Βοσπορίχου 107 Ἀγ[αθινος?]
326 {Θε}οκύδης Παγκράτου 216 Μένανδρος Ἑκατωνύμου 106  Ποσ[ιδέος  Αναξαγόρου]
325 Διιστέφης Ἑστιαίου 215 Ἀγαθῖνος Δηϊμάχου 105  Ἀπό[λλων Δίος]
324 Πρωτογένης Εὐδώρου 214 Ἱκέσιος Πολυξένου 104 Δαϊκ[ράτης ….]
323 Εὐφρόνιμος Μητροδώρου 213  Παντακλῆς Λεωδάμαντος 103 Δημ[…….]
322 Πλειστῶναξ Νικηράτου 212 Στάφυλος Ἡροδώρου 102  Ἱκ[έσιος]
321  [Πο]σειδώνιος Ἀριστοκρίτου 211 Ἱκέσιος Παντακλέους 101 Φιλ[……..]
320 Ἑκατέων Παντακλέους 210   Κρίτος Νικηράτου 100 Α̣[…………]
319 Ἱκέσιος Σωκράτους 209 Δαϊκράτης Ἀριστοδήμου 99 [………….]
318  Πολυμέδων Λεωκράτους 208 Εὐβίοτος Μητροδώρου 98 [……………]
317 Κλεόμβροτος Παντακλέους 207  Διονύσιος Βοττύλου 97 Αν[…………]
316 Σύνμαχος Διονυσίου 206 Σωσίστρατος Νυμφοδώρου 96 βα[σιλεὺς Μιθραδάτης?]
315 Ἀρίστων Θεοκλέους 205 Διονύσιος Ὀρθοβούλου 95 Ε[…………]
314 Μενεκράτης Θεοκλέους 204 Φιλτῆς Λεωδάμαντος  
313 Βάτακος Τιμοθέου 203 Νουμήνιος Ἱκεσίου
312  Εὑρησίβιος Πανδίονος 202  Ἱκέσιος Λεωδάμαντο[ς]
311 Ἀριστοκράτης Θεοκλέους 201 Εὐμένης Συρίσκου
310 Τιμόθεος Πάρμιος 200 Διονύσιος Ἀγρότ[ο]υ
309 Ἀθήναιος Πολυξένου 199 Τιμέας Θεογίτον[ο]ς
308 Ὀρθόβουλος Εὐβιότου 198 Ἀρτεμίδωρος Τ[ιμέου]
307 Δηΐμαχος Ὀρθοβούλου 197 Νικήρατος Εὑρησ[ιβίου]
306 Ἱκέσιος Παντακλέους 196   Εὑρησίβιος Δημ[ητρίο]υ
305 Ἀρίστων Ἀριστοκράτους 195 Παντακλῆς Κλ[εομβρότο]υ
304 Νικόστρατος Νικοκλέους 194 Δημοκῶν [τοῦ δεῖνος]
303 Φιλόμηλος Διονυσίου 193 Εὔνικος  Ε[ὐδώρου]
302 Θεοδέκτης Ἡροδώρου 192 Νικήρατ[ος τοῦ δεῖνος]
301 Λήναιος Ἡροδώρου 191 Ἡρόφιλ[ος τοῦ δεῖνος ]
300 Ἀθηνόδωρος Μόσχου 190 Λεωδά[μας Παντακλέους?]
299 Ἀμύντωρ Ἀθηνοδώρου 189 Δάμ[ασος Ἀριστοκράτους?]
298 Ἀριστοκλῆς Εὑρήμονος 188 Λε[ω…….. τοῦ δεῖνος ]
297  Ἀπολλόδωρος Διοδώρου 187 Ἱκέ[σιος Φιλτους / Παντακλέους]
296 Ἀντιμήστωρ Ἀγαθίνου 186 Πα[ντακλῆς?]
295 Λεωκράτης Πολυμέδοντος 185 Σ[…. ]
294 Ἡροσῶν Πρωτογένους  
293 Δάμασος Ἀριστοκράτου[ς]
292 Ἑκατέων Ἀριστ[οκ]ράτ[ου]ς
291 […  Δ]ιονυ[σίου]

 

 

Залишити відповідь