Про мене/About me

Микола Ілліч  Ніколаєв,      21. 12. 1951,  доктор  історичних наук, професор ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди”, академік Академії соціальних наук України,     лауреат премії ім. М. Аркаса («Історія, археологія»), дипломант III Обласного конкурсу “Краща Миколаївська  книга” у номінації “Історія” .

канд. техн. наук,   чл.-кор. Інженерної  академії України ,   лауреат премії Всесоюзної спілки винахідників  та  раціонализаторів,

Nikolay Nikolaev,  12. 21. 1951.  Doctor of History (Dr. habil.), professor of SHEI «Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogical University», academician of the Academy of Social Sciences of Ukraine, Laureate of the regional award named after Arkas («History, archaeology»),

Dr. Ph. (Eng.), Associate Member of Engineering Academy of Ukraine, Laureate of the award of VOIR

 м.   Миколаїв, Україна, 54001

e-mail: olbiopol@gmail.com

День греческой культуры.     IMG_3987  DSC01108    getphoto12

Залишити відповідь