Агораномы эллинистической Ольвии

Подготовлена и передана в печать  статья с окончательным названием Агораномы эллинистической Ольвии. Рабочее название статьи Хронология керамического клеймения догетской Ольвии (см. ниже).

Окрім того, прийняті до друку   тези доклада  ХІ  МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ “ІСТОРІЯ ТОРГІВЛІ, ПОДАТКІВ ТА МИТА” під назвою  ДО ІСТОРІЇ МЕТРОЛОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АГОРАНОМІВ  ЕЛЛІНІСТИЧНОЇ ОЛЬВІЇ