Просопографічні дослідження монет Ольвії останньої чверті ΙΙΙ–раннього II ст. до н.е. /Prosopographic research of Olbian coins of the last quarter of the III-early II centuries BC.

Я  дуже вдячний миколаївському колекціонеру, пану  Джумажанову  Едуарду  Рашитовичу, який  люб’язно представив   для публікації ольвійський «борисфен» з унікальним графічним варіантом монограми та надав вичерпну інформацію стосовно обставин та місця знахідки цього раритету. Тож, новою публікацією  введено у науковий обіг невідомий раніше  графічний варіант монограми на «борисфені» останньої групи. Також встановлено, що  ефективність досліджень з розшифрування  монограм та скорочень на елліністичних монетах (згідно ономастичних принципів, сформульованих П.О. Каришковським) суттєво зростає при застосуванні просопографічної та хронологічної інформації з синхронізованого календаря Ольвії IosPE I2 201.  Монограми на «борисфенах» останньої групи добре корелюють з  іменами епонімів з вузького хронологічного відрізка другого стовпця календаря.  Анонс статті  Просопографічні  дослідження  монет  Ольвії останньої чверті ΙΙΙ–раннього II ст. до н.е. /Чорноморський літопис. 2012.

The new  scholarly graphical variant  of the monogram on »Borysthenes» is introduced. The     effectiveness of  research of  monograms  decoding and  abridgements on  Hellenistic coins  (according to the principles  formulated by P.O.Karyshkovsky)  increases significantly by using  prosopographic  and  chronological  information  from  synchronized Olbian calendar IosPE I2 201. (23.10.2012)

Залишити відповідь