“Canob, son of Thrasidamantus, Olbiopolit”/Каноб, сын Трасидаманта, ольвиополит

Known in the ancient world, the Olbian decree IPE I2 24 about money is traditionally dated in a broad chronological range: the 4th century BC. The article presents an algorithm of prosopographical interpretation and prosopographical dating of the decree on the basis of the restored chronology of Olbia. Відомий в античному світі ольвійський декрет IPE I2 24 про гроші традиційно датується у широкому хронологічному діапазоні: IV ст. до Р.Х. У статті представлений алгоритм просографічної інтерпретації та просографічного датування декрету на основі відновленого літочислення Ольвії (рос.).

https://www.academia.edu/106302526