The full version of the article “New inscription on lead plate from Olbia as historical source” /Manuscript and Book Heritage of Ukraine //Новий напис на свинцевій пластині з Ольвії як історичне джерело// Рукописна та книжкова спадщина України.

Full version of the article. New inscription on lead plate from Olbia as historical source /Manuscript and Book Heritage of Ukraine //Новий напис на свинцевій пластині з Ольвії як історичне джерело// Рукописна та книжкова спадщина України. 2023. №30. 181-199. Новий магічний напис на свинцевій платівці дозволив увести до наукового обігу нові історичні відомості щодо найвпливовішого ольвійського роду Аристократидів, також щодо громадянина Аристократа, який, згідно з декретом IPE 32, разом із Протогеном, брав участь у посольстві до царя саїв Сайтафарна. Традиційно магічні написи є об’єктом досліджень філології, палеографії та ономастики. Напис, що публікується доводить значну історичну (просопографічну) складову магічної епіграфіки.