A new look at the Olbia monetary reform of the second half of the 4th century BC

Прийнята до друку моя нова стаття A new look at the Olbia monetary reform of the second half of the 4th century BC / Новый взгляд на денежную реформу Ольвии второй половины IV в. до Р.Х. (рос.) Вперше застосовано синтез нумізматичних класифікацій та просопографічної інтерпретації монетних скорочень на грунті синхронізованого епонімного каталогу. Виявлені особливості грошового обігу Ольвії 350-315 рр. до Р.Х., зокрема, першої серії карбованої міді та “обольної серії” дає змогу надати нову інтерпретацію декретів про грошовий обіг IOlb 31, IPE I2 24 та IPE I2 25+31. Вихід статті: 31 грудня 2023 р.