PREPRINT: НОВИЙ НАПИС НА СВИНЦЕВІЙ ПЛАТІВЦІ З ОЛЬВІЇ ЯК ІСТОРИЧНЕ ДЖЕРЕЛО // NEW INSCRIPTION ON LEAD PLATE FROM OLBIA AS A HISTORICAL SOURCE

Новий магічний напис на свинцевій платівці дозволив увести до наукового обігу нові історичні відомості щодо найвпливовішого ольвійського роду Аристократидів, також щодо громадянина Аристократа, який, згідно з декретом IPE 32, разом із Протогеном, брав участь у посольстві до царя саїв Сайтафарна. Публікується стаття в збірнику Рукописна та книжкова спадщина України у 2023 р. (вересень). Традиційно магічні написи є об’єктом досліджень філології, палеографії та ономастики. Напис, що публікується доводить значну історичну (просопографічну) складову магічної епіграфіки.

Новий магічний напис зі згадкою дійової особи декрету на честь Протогена -громадянина Аристократа.