The Magical Spell from Olbia with “Author’s Signature” //Судебное магическое заклятие из Ольвии с “подписью автора” /REVISTA ARHEOLOGICĂ 2022, 2

Опублікована нова стаття з магічної епіграфіки Ольвії The Magical Spell from Olbia with “Author’s Signature” //Судебное магическое заклятие из Ольвии с “подписью автора” /REVISTA ARHEOLOGICĂ 2022, 2. Текст напису: «Такий-то(?), Аристон, Феокл, Менекрат, такий-то та інші  помічники,  хто захищає(?), усіх (їх) язик зв’язую(?). Аполлонід».

Приклад неоднозначної інтерпретації статусу імені Аполлонід, що розташоване в кінці тексту: чи це є автор закляття (але в закляттях автори не залишали своїх імен), чи ім’я є додатком до переліку осіб, що проклинаються?