Тезаврація скарбів “борисфенів” на території ольвійської хори: історичний контекст //THE BURYING OF TREASURES OF «BORYSTHENES» ON THE TERRITORY OF THE OLBIAN CHORA: THE HISTORICAL CONTEXT

Моя нова стаття Тезаврація скарбів “борисфенів” на території ольвійської хори: історичний контекст (THE BURYING OF TREASURES OF «BORYSTHENES» ON THE TERRITORY OF THE OLBIAN CHORA: THE HISTORICAL CONTEXT) опублікована в найпопулярнішому нумізматичному виданні України – збірнику The Ukrainian Numismatic Annual. Цією статтею я завершую цикл досліджень хронології ольвійських “борисфенів”. Стаття долає наявні протиріччя в хронології “борисфенів” та фактів ольвійської історії. Головним висновком є уточнення дати загибелі Правобережної хори Ольвії (близько 215 р. до Р.Х.), що супроводжувалася масовою тезаврацією скарбів “борисфенів” у тому разі, останніх груп. Традиційна, така, що домінує в науці, дата загибелі Правобережної хори Ольвії (середина –  початок третьої чверті III ст. до Р.Х. ) встановлена В. В. Рубаном на ґрунті хронологічної схеми карбування«борисфенів»  П. Й. Каришковського 1968 р. Водночас,  В. В. Рубан не надає  будь – які інші хронологічні індикатори загибелі ольвійської хори в середині III ст. до Р.Х., крім хронології карбування «борисфенів»  за П.  Й.  Каришковським.