THE CHRONOLOGY OF OLBIAN “BORYSTHENES”. SUPPLEMENTUM. ХРОНОЛОГІЯ ОЛЬВІЙСЬКИХ «БОРИСФЕНІВ». SUPPLEMENTUM.

Моя нова стаття ХРОНОЛОГІЯ  ОЛЬВІЙСЬКИХ «БОРИСФЕНІВ».  SUPPLEMENTUM. підготовлена для Збірника № 59 Ізмаїльського державного гуманітарного університету. Майже за два роки після виходу першої статті ХРОНОЛОГІЯ  ОЛЬВІЙСЬКИХ «БОРИСФЕНІВ» з’явилися нові гіпотези та ідеї стосовно інтерпретації диферентів (монограм) на “борисфенах”. Надважливим підсумком виконаних досліджень, що виходить за рами нумізматичних студій є відкриття двох груп диферентів: перша (з диферентами По, НР, ΒΟΣΠΟΡΙ), що належить переважно відомим історичним особам, пов’язаним  з епонімним каталогом IPE I201 останньої третини IV ст. до Р. Х. (перший стовпець) та друга (з диферентами По, НР, ΒΟΣ), яка  є родовим успадкуванням першої групи й, також  належить до відомих історичних осіб, пов’язаних з епонімним каталогом IPE I2 201 близько  середини III ст. до Р. Х. (другий стовпець). Зазначені групи диферентів трактуються однозначно та  є яскравим підтвердженням діахронного характеру каталогу IPE I2 201. Наведена інформація може бути корисною для групи «консервативних» фахівців, зокрема відомого московського епіграфіста В. П. Яйленко, та/або дослідників, які досі «не визначилися» з характером цього каталогу.

.

Зліва: монета 320-х рр. до Р.Х. магістрата Геродора, батька епонімів 302 та 301 рр. до Р.Х. Феодекта й Ленея. Справа: “борисфен” № 65 250-х рр. до Р.Х. магістрата Геродора ( з декрету на честь Протогена), батько епоніма 212 р. до Р.Х. Стафіла Геродорова. Рід Геродорів.
Зліва: “борисфен” № 4 близько 328 р. до Р.Х. магістрата Поликсена, батька епоніма 309 р. до Р.Х. Афенея Поликсенова. Справа: “борисфен” № 66, близько середини ІІІ ст. до Р.Х. магістрата Поликсена, батька епоніма 214 р. до Р.Х. Гікесія Поликсенова. Рід Поликсенів. Яскравим підтвердженням того, що ці дві монети розділяє близько 70 років є палеографічна ознака – широка горизонтальна гаста літери пи на монеті справа.