Опублікована стаття “Клад ольвийских монет из долины р. Кучурган: новая интерпретация”// Treasure of Olbia coins from the valley of the Kuchurgan river: a new interpretation. Revista Arheologică, serie nouă, vol. XVIII, nr. 1, 2022, p. 34-41.

У проміжку між карбуванням “борисфенів” проводилася емісія інших монетних типів, зокрема, монети Семи та деякі інші.

Див. https://www.academia.edu/84628309 та https://www.researchgate.net/publication/362684613_Treasure_of_Olbia_coins_from_the_valley_of_the_Kuchurgan_river_a_new_interpretation_Klad_olvijskih_monet_iz_doliny_r_Kucurgan_novaa_interpretacia

Монета магістрата Протогена Геросонтова з декрету IPE 32. 240 рр. до Р.Х. Інтерпретація цієї монети В.О. Анохіним, як належної до діда Протогена є помилковою.