Робота над публікацією «Три нових магічних написи з Ольвії»

Продовжується просопографічне дослідження магічних написів Ольвії. Зокрема, в співавторстві з херсонським краєзнавцєм в науковий обіг вводяться три нових написи, які ПІДТВЕРДЖУЮТЬ основні положення, викладені в статтях
Prosopography in the Magical Inscriptions of Olbia (Просопография в магических надписях Ольвии) // Вопросы эпиграфики. № 9. 2016. М. С. 217-278. та
О преобразовании ономастического материала в полноценный исторический источник (на примере нового магического опистографа из Ольвии )