ПАМ’ЯТКИ МАГІЧНОЇ ЕПІГРАФІКИ ЯК ПОВНОЦІННЕ ІСТОРИЧНЕ ДЖЕРЕЛО (НА ПРИКЛАДІ ОЛЬВІЇ)

Розпочата робота над статею ПАМ’ЯТКИ МАГІЧНОЇ ЕПІГРАФІКИ ЯК ПОВНОЦІННЕ ІСТОРИЧНЕ ДЖЕРЕЛО (НА ПРИКЛАДІ ОЛЬВІЇ). Пам.ятки магічної епіграфіки розглядаються у співвідношенні з лапідарним архівом.