АГОРАНОМИ ЕЛЛІНІСТИЧНОЇ ОЛЬВІЇ

Опублікована нова стаття АГОРАНОМИ ЕЛЛІНІСТИЧНОЇ ОЛЬВІЇ.

Див. https://www.academia.edu/37455514