Monthly Archives: Червень 2023

System analysis in overcome subjectivism in lapidary paleography (on the example of Olbia)//Системний аналіз у подоланні суб’єктивізму в лапідарній палеографії (на прикладі Ольвії)

Передані до публікації тези Міжнародної наукової конференції Системний аналіз у подоланні суб’єктивізму в лапідарній палеографії (на прикладі Ольвії)…збіг палеографії двох написів, які походять з одного або навіть двох близьких географічних об’єктів свідчить про їхню синхронністьлише у межах століття (sic). Безумовно, це твердження не стосується випадків абсолютного палеографічного збігу двох написів, що дійсно є ознакою  їхньої синхронності та виконання однією особою.

Truly, Olbian paleography demonstrates unique possibilities; it can be adapted to any historical ideas and hypotheses (sic). //Воістину, унікальні можливості демонструє ольвійська палеографія; її можливо пристосувати до любих історичних ідей та гіпотез (sic)

Please, my new article see THE LAPIDARY PALEOGRAPHY OF OLBIA: CURRENT STATE // СУЧАСНИЙ СТАН ЛАПІДАРНОЇ ПАЛЕОГРАФІЇ ОЛЬВІЇ