Monthly Archives: Лютий 2023

PREPRINT: НОВИЙ НАПИС НА СВИНЦЕВІЙ ПЛАТІВЦІ З ОЛЬВІЇ ЯК ІСТОРИЧНЕ ДЖЕРЕЛО // NEW INSCRIPTION ON LEAD PLATE FROM OLBIA AS A HISTORICAL SOURCE

Новий магічний напис на свинцевій платівці дозволив увести до наукового обігу нові історичні відомості щодо найвпливовішого ольвійського роду Аристократидів, також щодо громадянина Аристократа, який, згідно з декретом IPE 32, разом із Протогеном, брав участь у посольстві до царя саїв Сайтафарна. Публікується стаття в збірнику Рукописна та книжкова спадщина України у 2023 р. (вересень). Традиційно магічні написи є об’єктом досліджень філології, палеографії та ономастики. Напис, що публікується доводить значну історичну (просопографічну) складову магічної епіграфіки.

Новий магічний напис зі згадкою дійової особи декрету на честь Протогена -громадянина Аристократа.

PREPRINT: ХРОНОЛОГІЧНЕ ПІДҐРУНТЯ ІСТОРІЇ ОЛЬВІЇ IV–I СТ. ДО Р. Х. // CHRONOLOGICAL BASIS OF THE HISTORY OF OLBIA IV-I CENTURY BC

Підготовлена та передана до XIV Читань пам’яті Петра Йосиповича Каришковського (м. Одеса, ОНУ ім. І.І. Мечнікова) моя стаття ХРОНОЛОГІЧНЕ ПІДҐРУНТЯ ІСТОРІЇ ОЛЬВІЇ IV–I СТ. ДО Р. Х. В статті виконано короткий огляд здобутків та особливостей третього (сучасного) періоду дослідження каталогу IPE 201 – календаря Ольвії. Таке, що  чверть століття вважалося нерозв’язним завдання синхронізації каталогу було вирішено  через застосування універсальних методів системного аналізу та математичного моделювання….дослідження стародавніх написів не є «монополією» філологів; ефект досягається через об’єднання спеціалістів різного профілю.

Фрагмент каталога IPE 201 – епонімного календаря Ольвії