Monthly Archives: Лютий 2023

PREPRINT: ХРОНОЛОГІЧНЕ ПІДҐРУНТЯ ІСТОРІЇ ОЛЬВІЇ IV–I СТ. ДО Р. Х. // CHRONOLOGICAL BASIS OF THE HISTORY OF OLBIA IV-I CENTURY BC

Підготовлена та передана до XIV Читань пам’яті Петра Йосиповича Каришковського (м. Одеса, ОНУ ім. І.І. Мечнікова) моя стаття ХРОНОЛОГІЧНЕ ПІДҐРУНТЯ ІСТОРІЇ ОЛЬВІЇ IV–I СТ. ДО Р. Х. В статті виконано короткий огляд здобутків та особливостей третього (сучасного) періоду дослідження каталогу IPE 201 – календаря Ольвії. Таке, що  чверть століття вважалося нерозв’язним завдання синхронізації каталогу було вирішено  через застосування універсальних методів системного аналізу та математичного моделювання….дослідження стародавніх написів не є «монополією» філологів; ефект досягається через об’єднання спеціалістів різного профілю.

Фрагмент каталога IPE 201 – епонімного календаря Ольвії