Monthly Archives: Січень 2023

The Magical Spell from Olbia with “Author’s Signature” //Судебное магическое заклятие из Ольвии с “подписью автора” /REVISTA ARHEOLOGICĂ 2022, 2

Опублікована нова стаття з магічної епіграфіки Ольвії The Magical Spell from Olbia with “Author’s Signature” //Судебное магическое заклятие из Ольвии с “подписью автора” /REVISTA ARHEOLOGICĂ 2022, 2. Текст напису: «Такий-то(?), Аристон, Феокл, Менекрат, такий-то та інші  помічники,  хто захищає(?), усіх (їх) язик зв’язую(?). Аполлонід».

Приклад неоднозначної інтерпретації статусу імені Аполлонід, що розташоване в кінці тексту: чи це є автор закляття (але в закляттях автори не залишали своїх імен), чи ім’я є додатком до переліку осіб, що проклинаються?

Як був прочитаний “найдовший незрозумілий текст стародавнього Північного Причорномор’я” //Стаття “Інтерпретація магічного напису DefOlb 24 із закодованим текстом”

В журналі STRATUM PLUS 2022 № 6 опублікована моя нова стаття The interpretation of the magical inscription DefOlb 24 with the encoded text //Інтерпретація магічного напису DefOlb 24 із закодованим текстом. Опублікований 23 роки тому С.Р. Тохтас’євим “найдовший незрозумілий текст стародавнього Північного Причорномор’я” ΒΑΔΩΠΙΣΟΣΕΠΙΚΑΙΛΗΣ / ΝΙΓΕΣΩΝΚΑΡΙΤΣΟΣ / ΒΑΔΕΓΟΣΑΓΙΩΝ було прочитано. Напис є переліком І ст. до Р.Х. – ІІІ ст. після Р.Х. із шести імен (одне ім’я жіноче): Βαδάκης, Σωσίπολις, / Νικέρατος Ἐπιγώνε, / Βάδαγος, Ἰγισών. Інтерпретація напису московським епіграфістом В. П. Яйленко як «О царь же, снова взываю к тебе, и коли ты желаешь — очищай здоровое; обильно наполняй их, о царь же, настолько, насколько можно чистыми свойствами» — навколонаукові еротичні фантазії.

Отже, закодований давньогрецький текст магічного закляття SEG 50:702,I був прочитаний із застосуванням системного аналізу та математичного моделювання. Традиційні методи філології привели до хибних висновків в інтерпретації цього тексту, про що свідчить його “переклад” В.П. Яйленко. Аналогічна ситуація виникла й у дослідженні епонімного каталогу Ольвії IPE 201. Інтерпретація цього каталогу традиційним методом привела до суттєвого спотворення ольвійської історії, просопографії та палеографії. Методологічні висновки є очевидними.

My new article “Interpretation of the magic inscription DefOlb 24 with encoded text” was published in STRATUM PLUS 2022-6. The longest, incomprehensible text of the Northern Black Sea region ΒΑΔΩΠΙΣΟΣΕΠΙΚΑΙΛΗΣ / ΝΙΓΕΣΩΝΚΑΡΙΤΣΟΣ /
ΒΑΔΕΓΟΣΑΓΙΩΝ was read.  Based on system analysis, the inscription is a list of six names (in the nominative case) of 1st century BC —
3rd century AD: Βαδάκης, Σωσίπολις, / Νικέρατος, Ἐπιγώνε, / Βάδαγος, Ἰγισών. The interpretation of this inscription suggested
by V. P. Yailenko “O King, I call on you again, and should you want, cleanse the healthy; fill them richly, o King, as much as you
can with pure properties” seems to be some pseudo-scientific erotic fantasies.