Monthly Archives: Травень 2022

Монографія ХРОНОЛОГІЯ ПІВНІЧНОГО ПРИЧОРНОМОР’Я IV-I ст. до Р.Х. ВИБРАНІ ПРАЦІ // The monograph, “CHRONOLOGY OF THE NORTHERN BLACK SEA REGION in the 4th -1st Centuries BC. SELECTED WORKS”

Вивчення попиту на мою нову монографію ХРОНОЛОГІЯ ПІВНІЧНОГО ПРИЧОРНОМОР’Я IV-I ст. до Р.Х. ВИБРАНІ ПРАЦІ. 2022 р. 288 с. 113 мал. PDF-файл. Фрагмент монографії виложений за адресою https://www.academia.edu/62840035. Звертайтеся, будь ласка, за адресою olbiopol@gmail.com. На даний час електронна копія не поширюється оскільки прийнято рішення видати паперовий примірник.

My new monograph: “CHRONOLOGY OF THE NORTHERN BLACK SEA REGION in the 4th -1st Centuries BC. SELECTED WORKS”. In Ukrainian (Content in English also), 2022. 288 pages, 113 color photos, Preview ХРОНОЛОГІЯ ПІВНІЧНОГО ПРИЧОРНОМОР’Я IV–I СТ. ДО Р. Х. ВИБРАНІ ПРАЦІ

Please, contact: olbiopol@gmail.com

INTERNATIONAL CONFERENCE ON ANCIENT, MEDIEVAL, EARLY MODERN SOCIETIES AND THEIR CIVILIZATIONAL HERITAGE 26 May 2022 // Міжнародна наукова конференція «Суспільства давньої, середньовічної і ранньомодерної доби та їх цивілізаційна спадщина».

Кафедра історії стародавнього світу та середніх віків історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка 26 травня 2022 року проводить Міжнародну наукову конференцію «Суспільства давньої, середньовічної і ранньомодерної доби та їх цивілізаційна спадщина». Тема мого докладу СУЧАСНИЙ СТАН  ІНТЕРПРЕТАЦІЇ  ДЕКРЕТУ НА ЧЕСТЬ ПРОТОГЕНА НА ГРУНТІ  НОВИХ  ПАМ’ЯТОК МАГІЧНОЇ ЕПІГРАФІКИ ТА НУМІЗМАТИКИ Відновлений календар Ольвії надає змогу вказати найточнішу дату видання декрету на честь Протогена -222 р. до Р.Х. Події декрету відбувалися у другій-третій чверті III ст. до Р.Х.