Monthly Archives: Травень 2022

Заказ монографії ХРОНОЛОГІЯ ПІВНІЧНОГО ПРИЧОРНОМОР’Я IV-I ст. до Р.Х. ВИБРАНІ ПРАЦІ. Order on my new monograph, “CHRONOLOGY OF THE NORTHERN BLACK SEA REGION in the 4th -1st Centuries BC. SELECTED WORKS”

Заказ електронного варіанту моєї нової монографії ХРОНОЛОГІЯ ПІВНІЧНОГО ПРИЧОРНОМОР’Я IV-I ст. до Р.Х. ВИБРАНІ ПРАЦІ. 2022 р. 288 с. 113 мал. PDF-файл. Кожна копія файлу має скриті персоналізовані відмінності. Звертайтеся, будь ласка, за адресою olbiopol@gmail.com

Order on my new monograph: “CHRONOLOGY OF THE NORTHERN BLACK SEA REGION in the 4th -1st Centuries BC. SELECTED WORKS”. In Ukrainian (Content in English also), 2022. Full PDF. The paperless option only, 288 pages, 113 colour photos, Each copy of the file has hidden personalized differences. Unauthorized copying and distribution of the file are prosecuted by law. Preview ХРОНОЛОГІЯ ПІВНІЧНОГО ПРИЧОРНОМОР’Я IV–I СТ. ДО Р. Х. ВИБРАНІ ПРАЦІ

Please, contact: olbiopol@gmail.com

INTERNATIONAL CONFERENCE ON ANCIENT, MEDIEVAL, EARLY MODERN SOCIETIES AND THEIR CIVILIZATIONAL HERITAGE 26 May 2022 // Міжнародна наукова конференція «Суспільства давньої, середньовічної і ранньомодерної доби та їх цивілізаційна спадщина».

Кафедра історії стародавнього світу та середніх віків історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка 26 травня 2022 року проводить Міжнародну наукову конференцію «Суспільства давньої, середньовічної і ранньомодерної доби та їх цивілізаційна спадщина». Тема мого докладу СУЧАСНИЙ СТАН  ІНТЕРПРЕТАЦІЇ  ДЕКРЕТУ НА ЧЕСТЬ ПРОТОГЕНА НА ГРУНТІ  НОВИХ  ПАМ’ЯТОК МАГІЧНОЇ ЕПІГРАФІКИ ТА НУМІЗМАТИКИ