Monthly Archives: Жовтень 2021

Onomastic and Prosopography as Special Historical Disciplines // Ономастика та просопографія як спеціальні історичні дисципліни

В електронному науково-популярному виданні Катедра Universum: електронний збірник науково-популярних праць з історії, археології, інформаційної та архівної справи, що видається ЦНТУ опубліковані мої нотатки та тему Ономастика та просопографія як спеціальні історичні дисципліни. Щиро дякую за запрошення до публікації Головного редактора, д.і.н., проф. В.М. Орлика. Згідно з канонами ономастики ім’я Протоген є поширеним, оскільки трапляється в написах Ольвії 14 разів. З іншого боку, просопографічний аналіз дав змогу стверджувати, що це ім’я стосується  лише трьох  реальних однойменних (згідно  зі сталою  традицією) історичних осіб  – вихідців з елітного  роду  Протогенів. Це і є простою різницею між ономастикою та просопографією: наявність (просопографія) та відсутність (ономастика) історичного контексту

My new place of job (remote) // Моє нове місце роботи (дистанційно)

Завершився строк дії мого контракту з Університетом Григорія Сковороди в Переяславі (але, участь в роботі Спеціалізованої вченої ради Д 27.053.01 продовжена). Щиро вдячний керівництву університету, зокрема ректору, академіку Віктору Петровичу Коцуру. З 1 жовтня 2021 р. я працюю (дистанційно) професором кафедри історії та методики її навчання Ізмаїльского державного гуманітарного університету, одночасно й головним редактором Наукового вісника ІДГУ (серія- історичні науки) категорії Б.