Monthly Archives: Серпень 2020

«Нові магічні написи з Ольвії»


Prosopography in the Magical Inscriptions of Olbia (Просопография в магических надписях Ольвии) // Вопросы эпиграфики. № 9. 2016. М. С. 217-278. та
О преобразовании ономастического материала в полноценный исторический источник (на примере нового магического опистографа из Ольвии ).

НОВІ МАТЕРІАЛИ ПРО ОЛЬВІЙСЬКИХ АГОРАНОМІВ

Підготовлені та передані Редколегії тези XIV Міжнародної конференції ІСТОРІЯ ТОРГІВЛІ , ПОДАТКІВ ТА МИТА під назвою НОВІ МАТЕРІАЛИ ПРО ОЛЬВІЙСЬКИХ АГОРАНОМІВ. Тези див. ТУТ

Введено до наукового обігу мірну посудину з клеймом ольвійського агоранома на ім’я Ἀριστοκλῆς Εὑρήμονος (Аристокл Евримонів), булого епонімом у 298 р. до Р.Х.