Monthly Archives: Серпень 2020

ДИФЕРЕНТИ ОЛЬВІЙСЬКИХ “БОРИСФЕНІВ”

Підготовлені та передані Головному редактору тези міжнародної нумізматичної конференції під назвою ДИФЕРЕНТИ ОЛЬВІЙСЬКИХ “БОРИСФЕНІВ” з головними висновками дослідження, що виконувалося майже цілий рік.

Робота над публікацією «Нові магічні написи з Ольвії»

Продовжується просопографічне дослідження магічних написів Ольвії. Зокрема, в співавторстві з херсонським краєзнавцєм в науковий обіг вводяться п’ять нових написів, які ПІДТВЕРДЖУЮТЬ основні положення, викладені в статтях
Prosopography in the Magical Inscriptions of Olbia (Просопография в магических надписях Ольвии) // Вопросы эпиграфики. № 9. 2016. М. С. 217-278. та
О преобразовании ономастического материала в полноценный исторический источник (на примере нового магического опистографа из Ольвии ).

Одна з магічних написів, що датується початком першої чверті ІІІ ст. до н.е. згадує молоді роки персонажа декрету на честь Протогена – громадянина Аристократа та навіть надає його патронім. Це дозволяє уточнити реконструкцію родовідної гілки Аристократидів та підтвердити виконану раніше гіпотетичну реконструкцію фрагментованої стрічки епонімного каталогу Ольвії за 189 р. до н.е.