Monthly Archives: Серпень 2019

ПАМ’ЯТКИ МАГІЧНОЇ ЕПІГРАФІКИ ЯК ПОВНОЦІННЕ ІСТОРИЧНЕ ДЖЕРЕЛО (НА ПРИКЛАДІ ОЛЬВІЇ)/MONUMENTS OF MAGIC EPIGRAPHICS AS A HISTORICAL SOURCE OF FULL VALUE (ON THE EXAMPLE OF OLBIA)

Розпочата робота над статею ПАМ’ЯТКИ МАГІЧНОЇ ЕПІГРАФІКИ ЯК ПОВНОЦІННЕ ІСТОРИЧНЕ ДЖЕРЕЛО (НА ПРИКЛАДІ ОЛЬВІЇ). Пам.ятки магічної епіграфіки розглядаються у співвідношенні з лапідарним архівом.