Monthly Archives: Вересень 2015

Опубликована моя статья: О датировке ольвийского декрета IosPE. I2. 34 в честь Никерата Папиева (About the dating of Olbian decree IosPE. I2. 34 in honor of Nikeratos Papiev) // OLBIO. In memoriam V.V. Krapivina. Археологія і давня історія України, 1(14), 2015, C.137-146.

Статья находится здесь.   Обоснована датировка декрета в честь Никерата  первым веком нашей эры.  С аргументами, приведенными в статье, полностью согласен А.Аврам. См.   Bulletin épigraphique. 2015. лемма  524.

Нова стаття: До соціально-політичної історії Ольвії 380-340 рр. до н.е. (About the social and political Olbia history of 380-340 BC)// Спеціальні історичні дисципліни. Інстітут історії України НАН. 2015. Число 26-27. P. 73-87.

Статья находится  здесь.

На базі каталогу епонімів Ольвії IosPE. I2. 201 (похибка синхронізації +2 – 4 рр.) виконано просопографічну реконструкцію, інтерпретацію і датування магічного списку SEG 50:702,IV.  Всупереч гіпотезі Т.Н. Кніпович про те, що особи,  згадувані в магічних списках, навряд чи мали високий статус і, на підтвердження гіпотези видавця С.Р. Тохтасьєва, список SEG50:702,IV включає в себе імена вищої еліти Ольвії середини IV ст. до н.е. Це переважно сини борців з тиранічним кланом (380 рр. до н.е.). Як варіант, список SEG 50:702,IV — прокляття, послане частиною тиранічного клану (Арістократіди), що повернулася з вигнання близько 350–344 рр. до н.е. своїм політичним суперникам (Діонісії, Леократіди-Евресібіади-Леопрепіди, Пантакли-Клеомброти, Нікерати (?), Протогени-Гіросони-Гіродори, Арістокрітіди-Сократіди (?), Батаки). У поєднанні з новою інтерпретацією графіті Λεωκράτης з некрополя Панське–1, як прокляття синові тираноборця Леократу Евресібіеву, цей список, очевидно, відображає латентний (судовий) характер політичної боротьби в Ольвії в середині IV ст. до н.е. Запропонований матеріал охоплює  лише частину можливих історичних висновків  та дозволяє висунути гіпотезу про значний інформаційний потенціал магічних списків Ольвії, очевидно, співпадаючий з лапідарними написами.