Author Archives: admin

ХРОНОЛОГІЯ ПІВНІЧНОГО ПРИЧОРНОМОР’Я IV–I СТ. ДО Р. Х. ВИБРАНІ ПРАЦІ

Вчора рішенням Вченої ради Ізмаїльського державного гуманітарного університету, на підставі представленого до розгляду рукопису та висновків шановних рецензентів, д.і.н, проф. В.М. Орлика, д.і.н., проф. В.В. Ставнюка, Dr. habil. prof V.F. Stolba РЕКОМЕНДОВАНА ДО ДРУКУ моя нова монографія ХРОНОЛОГІЯ ПІВНІЧНОГО ПРИЧОРНОМОР’Я IV–I СТ. ДО Р. Х. ВИБРАНІ ПРАЦІ

https://www.academia.edu/62840035

Ономастика та просопографія як спеціальні історичні дисципліни.

В електронному науково-популярному виданні Катедра Universum: електронний збірник науково-популярних праць з історії, археології, інформаційної та архівної справи, що видається ЦНТУ опубліковані мої нотатки та тему Ономастика та просопографія як спеціальні історичні дисципліни. Щиро дякую за запрошення до публікації Головного редактора, д.і.н., проф. В.М. Орлика.

Моє нове місце роботи

Завершився строк дії мого контракту з Університетом Григорія Сковороди в Переяславлі (але, участь в роботі Спеціалізованої вченої ради Д 27.053.01 продовжена). Щиро вдячний керівництву університету, зокрема ректору, академіку Віктору Петровичу Коцуру. З 1 жовтня я працюю професором кафедри історії та методики її навчання Ізмаїльского державного гуманітарного університету.

Завершена робота над монографією ХРОНОЛОГІЯ ПІВНІЧНОГО ПРИЧОРНОМОР’Я IV-I СТ. ДО Р.Х. ВИБРАНІ ПРАЦІ

Нарешті сьогодні, по допомогу Господа, я завершив працю над новою монографією ХРОНОЛОГІЯ ПІВНІЧНОГО ПРИЧОРНОМОР’Я IV–I СТ. ДО Р. Х. ВИБРАНІ ПРАЦІ. Щиро вдячний колегам, які надавали мені необхідну підтримку, а моїй дружині Наталі – за терпіння. Об’єм-830 000 знаків. Більш як 100 малюнків. Це вже третя моя монографія аналітичного напряму.

На ґрунті відновленого літочислення Ольвії IV–I ст. до Р.Х.  досліджені осібні   актуальні питання   хронології Північного Причорномор’я IV–I ст. до Р. Х. (Ольвія та  її хора, Неаполь Скіфській,  Херсонес Таврійський). Зокрема, пропонуються деякі взаємозалежні  хронологічні репери політичної  історії регіону  та уточнене датування й інтерпретація численних різнорідних епіграфічних та нумізматичних пам’яток  (у формі довідок).

Для науковців, студентів історичних факультетів, нумізматів та всіх, хто цікавиться стародавньою історією України.

Професор Олександру Аврам (1956-2021)

Шоком для мене стала раптова смерть професора Олександру Аврама 4 серпня 2021 р. в Істрії. Упродовж понад десяти років ми вели листування, маючи багато спільних думок та інтересів. Професор Олександру Аврам підтримував мої дослідження та дуже багато зробив для ознайомлення з ними фахівців Західної Європи, передусім своїми прихильними  лемами у щорічнику  Bulletin épigraphique, рецензією у престижному  академічному виданні Ancient West & East, покликаннями на мої  статті, також,  надавши мені, поряд з іншими колегами, ефективну та істотну підтримку під  час  захисту  докторської дисертації. Світла пам’ять  дорогому колезі та видатному вченому!

Ольвійські “борисфени”

Ольвійський «борисфен» є найпоширеною монетою стародавнього Північного Причорномор’я; зустрічається він, навіть, в Центральній Європі. Традиційно високий рівень вивченості «борисфенів» супроводжується наявністю проблеми їхнього датування.  Представлена нижче група тез та статей присвячена запровадженню в науковий обіг сучасної хронології карбування цих монет, яка ґрунтується на єдиній хронологічній та просопографічній платформі – синхронізованому епонімному каталозі Ольвії IPE I2 201 та є відповідною іншим епіграфічним пам’яткам (лапідарному архіву, графіті, магічним написам, легендам інших монет, агораномних гир та клейм тощо) :

https://www.academia.edu/45372501
https://www.academia.edu/47878668
https://www.academia.edu/49518802
https://www.academia.edu/50090549
https://www.academia.edu/50290407

Ещё один шаг к завершению дискуссии о хронологии декрета в честь Протогена / One More Step to Completion of the Discussion on the Chronology of the Decree in Honor of Protogenes

Передана Главному редактору моя новая статья Ещё один шаг к завершению дискуссии о хронологии декрета в честь Протогена.

ТЕЗИ VІ Міжнародної наукової конференції АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НУМІЗМАТИКИ У СИСТЕМІ СПЕЦІАЛЬНИХ ГАЛУЗЕЙ ІСТОРИЧНОЇ НАУКИ 17 – 18 вересня 2020 р. ДИФЕРЕНТИ ОЛЬВІЙСЬКИХ «БОРИСФЕНІВ»/ THE DIFFERENTS OF OLBIAN ‘BORYSTHENES

Моя доповідь на VІ Міжнародної наукової конференції АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НУМІЗМАТИКИ У СИСТЕМІ СПЕЦІАЛЬНИХ ГАЛУЗЕЙ ІСТОРИЧНОЇ НАУКИ17 – 18 вересня 2020 присвячена ольвійським “борисфенам” . Тези будуть оприлюднені найближчим часом. Відновлення літочислення Ольвії (синхронізація епонімного каталогу IPE I2 201), зокрема, на відміну від традиційних ономастичних тлумачень, відкрило якісно нову перспективу виконання хронологічних та просопографічних (тобто, з набуттям історичного контексту) досліджень диферентів на багаточисленних ольвійских монетах – «борисфенах».

THE SKYRO-GALATIC INVASION AROUND 215 BC AS THE CAUSE OF THE COLLAPSE OF THE OLBIAN BIG CHORA AND THE MASS BURYING OF TREASURES OF «BORYSPHENES»

Тези доповідей IІ Міжнародної наукової конференції «Історія, археологія, інформаційна, бібліотечна та архівна справа: актуальні проблеми науки та освіти»,
13 – 14 травня 2021 р  СКІРО-ГАЛАТСЬКА НАВАЛА БЛИЗЬКО 215 Р. ДО Н. Е. ЯК ПРИЧИНА ЗАГИБЕЛІ ВЕЛИКОЇ ХОРИ ТА МАСОВОЇ ТЕЗАВРАЦІЇ СКАРБІВ “БОРИСФЕНІВ” . Тези опубліковані. Див. тут https://www.academia.edu/49518802. Доповідь присвячена проблемі запровадження в науковий обіг сучасної хронології карбування ольвійських «борисфенів», яка ґрунтується на єдиній хронологічній та просопографічній платформі – синхронізованому епонімному каталозі Ольвії IPE I2 201 та є відповідною іншим епіграфічним пам’яткам (лапідарному архіву, графіті, магічним написам, легендам інших монет, агораномних гир та клейм тощо): карбування «борисфенів» відбувалося з 331–330 р. до н. е. упродовж не менш 110 років зі значними перервами; завершення їхньої емісії належить до 220 – 218 рр. до н. е., чи навіть, до 217–216 р. до н. е.

ТЕЗАВРАЦІЯ СКАРБІВ «БОРИСФЕНІВ» НА ТЕРИТОРІЇ ОЛЬВІЙСЬКОЇ ХОРИ: ІСТОРИЧНИЙ КОНТЕКСТ

Надіслана Головному редактору Василю Михайловичу Орлику моя нова стаття ТЕЗАВРАЦІЯ СКАРБІВ «БОРИСФЕНІВ» НА ТЕРИТОРІЇ ОЛЬВІЙСЬКОЇ ХОРИ: ІСТОРИЧНИЙ КОНТЕКСТ/ THE BURYING OF  TREASURES OF “BORISFENES” ON THE TERRITORY OF THE  OLBIAN CHORA: THE HISTORICAL  CONTEXT

Цією статтею я підтвердив хронологію карбування “борисфенів” протягом майже 110 років зі значними перервами (з 331-330 до 218 -216 рр. до н. е.). Введено у науковий обіг нову уточнену дату загибелі Правобережної хори Ольвії, що супроводжувалася масовою тезаврацією скарбів “борисфенів”.

УКРАЇНСЬКО-ДАВНЬОГРЕЦЬКО-НОВОГРЕЦЬКО-АНГЛІЙСЬКИЙ СЛОВНИК

Завдяки люб’язності співробітника ВПЦ “Київський університет” пані Лариси Юріївни Лютої я отримав примірник нового наукового видання УКРАЇНСЬКО-ДАВНЬОГРЕЦЬКО-НОВОГРЕЦЬКО-АНГЛІЙСЬКИЙ СЛОВНИК. Персональний склад упорядників та рецензентів є гарантією високої якості Словника. Видання цього підручника є важливою віхою в повноцінному відновленні та розвитку в Україні досліджень з давньогрецької писемності та епіграфіки. Мені відомо від компетентних колег та друзів, що за часів СРСР, ЦК КПРС “дбайливо огороджувало” заклади вищої освіти України від вивчення та розвитку в них давньогрецької мови. І це за умови, коли головні археологічні пам’ятки давньогрецької історії та культури зосереджені на території України.

Попереднє ознайомлення зі Словником підтверджує те, що він стане для мене настільною книгою.

Заметки к статье В.П. Яйленко. Датирование, текстология, интерпретация надписей Северного Причерноморья IV-I вв. до н. э., преимущественно наговоров и писем. Раздел XII.

Своей новой публикацией В. П. Яйленко меня откровенно поразил. Я даже не принимаю во внимание его традиционные изощренные (иезуитские) попытки унизить оппонента. Речь идет об оскорблении читателей путем предложения откровенной “туфты” (слово из лексикона моего оппонента).

  • Для получения “доказательств” он искажает фотографию надписи НО 125 (рис. 87), так, что омикрон становится овальным. Читателю не составит труда сопоставить этот рисунок с аналогичным, приведенным в “Надписях Ольвии”.
  • Упоминание о том, что оба обломка (имеются в виду надписи НО 125 (…ΜΒΡΟΤ…) и SEG 58:766 (…ΗΝ …. ΓΕΤΗΝ)) содержат “…одни и те же буквы О да Р…” вообще находится за гранью реальности.
  • Цитата “Строки обломка Н. И. Николаева ровные, расстояние между буквами одинаково, формы А, Е, Κ, Λ, Ν, Ρ, Τ, Υ позднеклассические; что самое важное, нет ни одной прогнутой линии и нет апексов, так что в целом письмо лишено декоративизма”. Исследователь здесь анализирует палеографию моего схематического рисунка с восстановлением букв (sic). Фактически в надписи присутствуют лишь буквы Η, Ν, Γ, Ε, Τ .
  • Полностью проигнорирована сущность нашего научного спора, которая касалась принципиальных различий в просопографической и ономастической реконструкции надписей.
  • Разделы I-XI. Все просопографические наблюдения оппонента разрушаются присутствием в каталоге IPE I2 201 строки с упоминанием Евника Евдорова – внука Протогена. Исследователь упорно “не хочет” замечать эту строку. Впрочем, как и огромные лакуны каталога, которые и содержали информацию о Протогене.
  • О том, что большинство надписей, традиционно относимых к 4 в. до н.э., исследователь передатировал III-II вв. до н. э. не является следствием выполненного им, в том числе, сравнительного палеографического анализа (как пытается представить В.П. Яйленко). По схеме, используемой В.П. Яйленко, большинство надписей Ольвии всегда будут относится к III-II в. до н.э. Это – следствие его изначально ошибочного представления о каталоге IPE I2 201. Об этом я уже упоминал в “Критических заметках к монографии В.П. Яйленко…”.
  • Я это понимаю как полный тупик в исследованиях моего оппонента, которые опираются на синхронную модель каталога IPE I2 201. Более того, после таких “аргументов” и откровенной фальсификации данных, недостойной учёного, у меня вообще пропало желание вести какую-либо дискуссию с этим человеком.

НОВЕ ЕПІГРАФІЧНЕ ДЖЕРЕЛО З ІСТОРІЇ ГРОШОВОГО ОБІГУ ОЛЬВІЇ/ NEW EPIGRAPHICAL SOURCE FROM HISTORY OF MONEY CIRCULATION OF OLBIA

Оприлюднена стаття НОВЕ ЕПІГРАФІЧНЕ ДЖЕРЕЛО З ІСТОРІЇ ГРОШОВОГО ОБІГУ ОЛЬВІЇ. Публікується новий напис на свинцевій пластинці. Цей напис не є приватним листом чи то магічним закляттям. Він є борговою розпискою або, менш ймовірно, судовим рішенням (?) про стягування 20 золотих статерів з мешканця Ольвії, до речі, – відомої історичної особи. Датується напис за просопографічними ознаками 330-300 рр. до н. е. Має право на існування гіпотеза про зв’язок цього напису з повідомленням Макробія про ліквідацію боргових зобов’язань за часи Зопіріонової облоги

http://kankit.com/wp-content/uploads/2021/06/3-scaled.jpg

ОЛЬВІЯ І ЗОПІРІОН: НОВЕ ІСТОРИЧНЕ ДЖЕРЕЛО

В матеріалах Міжнародного фахового семінару “ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ НУМІЗМАТИКИ АНТИЧНОЇ ТА РИМСЬКОЇ ДОБИ НА ТЕРЕНАХ ПІВДЕННО-СХІДНОЇ ЄВРОПИ” присвячений пам’яті Владилена Анохіна ПЕРШІ АНОХІНІВСЬКІ ЧИТАННЯ м. Меджибіж., 26 вересня 2019 року опубліковані мої тези ОЛЬВІЯ І ЗОПІРІОН: НОВЕ ІСТОРИЧНЕ ДЖЕРЕЛО.

Ольвійські “борисфени”. Хронологічна таблиця.

Фрагмент статті “Хронологія ольвійських “борисфенів”. Представлений сучасний варіант відомої таблиці П. О. Каришковського (Карышковский П. О. Монеты Ольвии 1988. С. 81).

Дивись тут.

Стаття присвячена проблемі запровадження в науковий обіг сучасної хронології карбування ольвійських «борисфенів», яка ґрунтується на єдиній хронологічній та просопографічній платформі – синхронізованому епонімному каталозі Ольвії IPE I2 201 та є відповідною іншим епіграфічним пам’яткам (лапідарному архіву, графіті, магічним написам, легендам інших монет, агораномних гир та клейм тощо).

Нікому. Ніколи. Ні за яких обставин. Не дозволяйте себе знецінювати. Свою роботу, свої досягнення, себе як особистість.

 Нікому.Ніколи.Ні за яких обставин.Не дозволяйте себе знецінювати.Свою роботу, свої досягнення, себе як особистість. Позбувайтеся таких людей безжально. Викорчовуйте і викидайте з ближнього кола спілкування. І ніколи більше до них не повертайтеся.Такі люди вирощують в вас комплекси, які не дозволяють вам бути щасливою і самодостатньою людиною. Вони руйнують вашу самоповагу і топчуть ваше єство.Тому, як тільки бачите, що до вас підкрадаються з гидливо підгорнутим в курячу жопку ротом і фразою, яка починається зі слів «краще б ти …» (далі можливі варіанти) – беріть лопату і з розмаху вбивайте на два метри в землю прямо через труси .PS. Так, і не смійте знецінювати маленькі досягнення своїх дітей. Вони згодом вам цього ніколи не пробачать. Всі найбільші особистісні трагедії родом з дитинства. Просто завжди пам’ятайте про це! (Круто по-українськи (з ФБ) 24 липня 2020 р. ).

Ольвийские “борисфены”: П.О. Карышковский или В. А. Анохин? The “Borysthenes” of Olbia: P.O. Karyshkovskij or V.A. Anokhin?

В сборнике “Стародавнє Причорномор’я”, вып. 13. 2021 г. опубликована моя статья Ольвийские “борисфены”: П.О. Карышковский или В. А. Анохин? Статью можно прочитать здесь

“…ПРОТОГЕН И АРИСТОКРАТ ЯВИЛИСЬ К ЦАРЮ…”

Славные деяния  евергета и выдающегося государственного деятеля Ольвии Протогена происходили во взаимодействии с иными личностями. О некоторых из них получена новая информация из  надписей на свинцовых пластинках и монетах. Продолжается работа над статьей с рабочим названием “…ПРОТОГЕН И АРИСТОКРАТ ЯВИЛИСЬ К ЦАРЮ…”

Лекції д.і.н., професора В.В. Ставнюка на YouTube

Запрошую до перегляду висококваліфікованих та надзвичайно цікавих лекцій зі стародавньої історії та давньогрецької мови на каналі д.і.н., проф., Віктора Володимировича Ставнюка, завідуючого кафедрою історії стародавнього світу на середніх віків Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Адреса каналу https://www.youtube.com/channel/UCM2hwWi91_ZPImQ2GUx0Znw

Call for papers! Scientific Bulletin of Izmail State University of Humanities, Vol. 52 (Series: Historical Sciences).

Call for papers! Scientific Bulletin of Izmail State University of Humanities, Vol. 52 (Series: Historical Sciences). Mixed languages – Ukrainian, English, German, French, Bulgarian, Romanian, Russian (for non-Ukrainian entity).

https://www.academia.edu/45137163

All the best, Mykola Nikolaev, Editor-in-Chief of The Scientific Bulletin of Izmail State University of Humanities (Series: Historical Sciences)

НОТАТКИ ЩОДО ОНОМАСТИКИ ТА ПРОСОПОГРАФІЇ / NOTES ON ONOMASTICS AND PROSOPOGRAPHY

У ономастичних дослідженнях, зазвичай, заведено вказувати кількість згадок про те або інше ім’я в епіграфічних пам’ятках. Така кількість розглядається у якості критерію розповсюдження того або іншого імені в регіоні … Але, що ж насправді позначає цей критерій? Відповідні тези див. ТУТ Коротка стаття для електронного видання UNIVERSUM передана Головному Редактору.

АХІЛЛ НЕ ДОЖЕНЕ ЧЕРЕПАХУ або ХРОНОЛОГІЧНІ МАНІПУЛЯЦІЇ В ПАЛЕОГРАФІЇ

Продовжується робота над теоретичною статтею з робочою назвою АХІЛЛ НЕ ДОЖЕНЕ ЧЕРЕПАХУ або ХРОНОЛОГІЧНІ МАНІПУЛЯЦІЇ ПАЛЕОГРАФІЧНОГО АНАЛІЗУ. Стаття присвячена критичному аналізу деяких особливостей методології палеографічного аналізу, які порушують базові принципи протікання у часі окремих процесів

“Об основании Неаполя Скифского”.

В журнале STRATUM PLUS № 6 -2020 опубликована моя новая статья “Об основании Неаполя Скифского”. Доминирующая в науке дата основания Неаполя Скифского  (180 гг. до н.э.; Ю.П. Зайцев)  базируется на едином хроноиндикаторе – родосском эпонимном клеймении (G. Finkielsztejn 2001). Путем  синхронизации группы  независимых хроноиндикаторов  (датировка посвящений  Посидея и Евмена (Н.И. Николаев 2019), хронология астиномного клеймения Херсонеса Таврического (V.F. Stolba 2005), уточнённая хронология эпонимного клеймения Родоса (J. Lund 2011)) подтверждена, установленная в 80–90-х гг.,  дата основания Неаполя  концом III –  началом II вв. до н.э. Новый хроноиндикатор Неаполя (хронология предшествующей исторической ситуации в Ольвии)   позволяет принять гипотезу о причинах основания Неаполя около  199–197 гг. до н.э. как выезд  (изгнание)  после  поражения в  клановой борьбе ольвийских  родов  Дионисиев и Леократидов-Евресибиадов-Леопрепидов, вероятно, контактировавших со скифской элитой.     

«ХРОНОЛОГІЯ ОЛЬВІЙСЬКИХ «БОРИСФЕНІВ»

Моя стаття ХРОНОЛОГІЯ ОЛЬВІЙСЬКИХ “БОРИСФЕНІВ” (112000 знаків) опублікована у 4 випуску фахового збірника “Український нумізматичний щорічник”. С. 14-42. Вперше, на ґрунті синхронізованого епонімного каталогу Ольвії, досліджена просопографічна інформація, що прихована у диферентах “борисфенів” усіх груп. Головний висновок: карбування “борисфенів” продовжувалося з 330 до орієнтовно 220-218 рр. до н.е з великими перервами. Ця схема достатньо близька до схеми П. О. Каришковського (1988). Збіжні диференти на “борисфенах” різних груп є відбиванням стійкої античної традиції наслідування родових імен, тобто належать однойменним особам, що знаходилися у родинних стосунках (дід, онук тощо). Наявність спільних лицьових штемпелів у “борисфенів” з різними диферентами (не більше чотирьох) пояснюється відповідною технологією пришвидшеного карбування, а не групами магістратів (Анохін В.О., 1984), що одночасно брали участь у випуску.

Call for papers. «Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету». (Категорія “Б”. Серія: Історичні науки).

У якості головного редактора Збірника «Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету». (Серія: Історичні науки) запрошую науковців до співробітництва. Див: https://www.academia.edu/44742431

“Борисфен” с подвійним ударом


Вже багато років (десятиліть) я не займаюся колекціонуванням. Покинув колекціонування я, (що й прогнозувала видатна археологиня Валентина Крапівіна), після того, як мені відкрили для вивчення запасники декількох музеїв (Одеський археологічний, Миколаївський краєзнавчий, Московський історичний). Однак, вчора на аукціоні придбав унікальну монету – «борисфен» з диферентом МВ і зі слідами двох ударів (з розворотом на 180 град). Мені він потрібен для уточнення технологічного процесу виробництва цих монет.

Ἀνθεστήριε _ ἐπιστέλλε̄ _ Ὠνασσα:

Починаю працю над новим багаторядковим епіграфічним документом з приватної збірки – листом на свинцевій пластині від Онасси до Анфестерія з Ольвії. Авторка листа спочатку написала своє ім’я як Онасса, потім альфу змінила на епсілон, тобто Онесса. Лицьова сторона пластинки вміщує 13 стрічок, оборотна – 16 стрічок. По деякім параметрам, зокрема, палеографії та язиковим формам цей лист може бути датованим 450-350 рр. до н.е. Цілком розумію значення такого документу та необхідність його публікації з метою ознайомлення з ним інших вчених та початку відповідної дискусії щодо його уточненого змісту.

Перша заробітна плата на посаді професора

Нарешті, маючи за плечима майже 69 років, скориставшись пропозицією колег, я працевлаштувався та отримав першу заробітну плату у якості професора кафедри документознавства Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди та члена Спеціалізованої вченої ради з захисту докторських на кандидатських дисертацій Д27.053.01. Також мене призначено членом Редколегії низки наукових Збірників та Головним редактором Збірника «Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету». (Серія: Історичні науки).

Або криза створює додаткові можливості або те, над чим я працюю багато років, виявилося потрібним.

Моя искренняя благодарность Аскольду Игоревичу Иванчику

Чл.-корр. РАН А. И. Иванчик на протяжении нескольких лет работает над очень необходимым исследователям проектом IOSPE 3, в том числе, выполняя сложную и трудоёмкую работу по описанию и фотографированию надписей Ольвии, размещенных в различных музеях. Моя искренняя благодарность Аскольду Игоревичу, который, содействуя моим исследованиям, уже неоднократно делился со мною своим трудом и передавал мне качественные фотографии надписей Ольвии, абсолютно для меня недоступных. Так, сегодня Аскольд Игоревич прислал мне цветные фото надписей мольпов, хранящиеся в СПб, что создает великолепную возможность для проверки моих гипотез, изложенных в статье New Data about Inscriptions of Olbian molpoi \\ Ancient West & East. 2017. №16. P. 291-295. Кстати, посвящение НО 58 выполнено с использованием ортогональных сеток, а не линеек. Фото посвящения НО 58 полностью опровергает “критику” В.П. Яйленко, который написал “… надписи на пьедесталах под статуи никогда не вписывались в ортогональную сетку для букв, это чушь, порожденная невежеством инженера Николаева в эпиграфике” (В.П. Яйленко. История и эпиграфика Ольвии, Херсонеса и Боспора… 2017 С.75 сноска 120).

ДИФЕРЕНТИ ОЛЬВІЙСЬКИХ “БОРИСФЕНІВ”

Підготовлені та передані Головному редактору тези міжнародної нумізматичної конференції під назвою ДИФЕРЕНТИ ОЛЬВІЙСЬКИХ “БОРИСФЕНІВ” з головними висновками дослідження, що виконувалося майже цілий рік.

Робота над публікацією «Нові магічні написи з Ольвії»

Продовжується просопографічне дослідження магічних написів Ольвії. Зокрема, в співавторстві з херсонським краєзнавцєм в науковий обіг вводяться п’ять нових написів, які ПІДТВЕРДЖУЮТЬ основні положення, викладені в статтях
Prosopography in the Magical Inscriptions of Olbia (Просопография в магических надписях Ольвии) // Вопросы эпиграфики. № 9. 2016. М. С. 217-278. та
О преобразовании ономастического материала в полноценный исторический источник (на примере нового магического опистографа из Ольвии ).

Одна з магічних написів, що датується початком першої чверті ІІІ ст. до н.е. згадує молоді роки персонажа декрету на честь Протогена – громадянина Аристократа та навіть надає його патронім. Це дозволяє уточнити реконструкцію родовідної гілки Аристократидів та підтвердити виконану раніше гіпотетичну реконструкцію фрагментованої стрічки епонімного каталогу Ольвії за 189 р. до н.е.

Щодо критичних зауважень

Загалом, обґрунтуванню нових просопографічних  (хронологічних) інструментів дослідження лапідарних написів, графіті, керамічних клейм, епіграфних гир, магічних написів та монет я присвятив дві монографії, докторську дисертацію та майже 50  статей. Відповідно,  критичні зауваження опонентів повинні відноситися саме до  цих інструментів. На жаль, на сьогодення бачу дещо парадоксальну картину: оприлюднені  критичні зауваження  стосуються не нових просопографічних інструментів, а  є викладеною у менторському тоні  ревізією  отриманих мною  просопографічних  здобутків  з точки зору  традиційної ономастики  80–90 рр. минулого століття.  При цьому, за замовчуванням, ономастика абсолютно  не  в змозі пояснити отриманий просопографічний результат, оскільки зовсім  не передбачає наявність історичного контексту! Ось в чому, наприклад, знаходиться коріння, висловлених в образливій формі, ономастичних зауважень відомого російського епіграфіста В. П. Яйленка, стосовно моєї просопографічної реконструкції фрагментованого напису SEG 58:766. Ці зауваження взагалі не мають ніякого сенсу, враховуючи  підтвердження моєї реконструкції шляхом  об’єднання   фрагменту SEG 58:766  зі знайденим у 1947 р. фрагментом IOlb 125. Див.: Николаев Н. И. Просопографическая реконструкция сокращенных и фрагментированных имен исторических лиц (на примере Ольвии). Емінак: наук.   щоквартальник. 2019. № 1 (25). С. 149–157. Сподіваюсь на появу адекватної критики від спеціалістів, які мають відповідні наукові досягнення із зазначеної сфери, зокрема і В. П. Яйленка.   

ОБ ОСНОВАНИИ НЕАПОЛЯ СКИФСКОГО

Любое  исследование по древней истории начинается с выяснения  следующих фактов: кто, когда, откуда  и по какой причине оставил родные края и прибыл  в данную местность для основания города (поселения). Из этого перечня,  традиционно, важнейшей является хронология  – установление «начальной точки» на оси времени. Действительно,  факт  становится  историческим лишь после того как  его обозначили не только в пространстве, но и во времени (Бикерман 1975: 7) …. Статья является продолжением моих исследований Неаполя Скифского, изложенных в опубликованной ранее статье НЕАПОЛЬ СКИФСКИЙ В СВЕТЕ ОЛЬВИЙСКОЙ ПРОСОПОГРАФИИ.

Статья отправлена Главному редактору.

“ХРОНОЛОГІЯ ОЛЬВІЙСЬКИХ “БОРИСФЕНІВ”

Підготовлена та передана Головному Редактору академічного видання “УКРАЇНСЬКИЙ НУМІЗМАТИЧНИЙ ЩОРІЧНИК” («The Ukrainian Numismatic Annual») д.і.н., проф. В.Орлику моя нова стаття “Хронологія ольвійських “борисфенів” (THE CHRONOLOGY OF OLBIAN ‘BORYSTHENES’). Об’єм 112 000 знаків.
Стаття присвячується видатному вітчизняному вченому, Петру Осиповичу Каришковському, більшість гіпотез якого
знаходить підтвердження при застосуванні нових просопографічних методів дослідження. Отримана позитивна рецензія на статтю. Емісія «борисфенів» в Ольвії тривала з 330 до майже 220 рр. до н. е. та (разом із перервами) складає майже 110 років. Фраза: “Наведеною інформацією ми спростовуємо гіпотезу В. О. Анохіна про однорічну діяльність груп магістратів та, відповідно, про тривалість випуску «борисфенів» на протязі двох-трьох десятьоліть”.

.

Подарок “под ёлочку” от д.и.н., проф. В.П. Яйленко!

В канун Нового года мне стала доступной статья В.П. Яйленко ЭПИГРАФИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ…. III. В ЗАЩИТУ ВОТИВА IOSPE I2 188 ИЗ ОАМ. Воспринимаю эту статью как Новогодний подарок “под елочку” ибо традиционные критические замечания Валерия Петровича, касающиеся моей просопографической реконструкции фрагментированного посвящения SEG 58:766 (см. монографию В.П. Яйленко 2017 г.), повторенные в этой статье (см. стр. 195), успешно преодолены мною несколько месяцев назад. Объединив фрагменты IOlbia 125+ SEG 58:766 я ПОЛНОСТЬЮ подтвердил свою правоту в реконструкции этого посвящения. См. мою статью Просопографическая реконструкция сокращенных и фрагментированных имен исторических лиц ( на примере Ольвии) // Емінак: наук. щоквартальник. 2019. № 1 (25).   Желаю Валерию Петровичу Яйленко в Новом году здоровья и творческих успехов, в том числе, прошу принять принципиальные различия в ономастической и просопографической реконструкции имен. Вместе с тем, неожиданным (и даже удивительным для меня) выглядит пожелание Валерия Петровича, чтобы ольвийской эпиграфикой занимались “такие энтузиасты, как Н.И. Николаев”.       

ОНОМАСТИКА ТА ПРОСОПОГРАФІЯ У ВІДНОВЛЕННІ МОНЕТНИХ МОНОГРАМ (НА ПРИКЛАДІ ОЛЬВІЇ IV СТ. ДО Н. Е.)

Вийшла моя нова стаття в “Українському нумізматичному щорічнику. №3” ОНОМАСТИКА ТА ПРОСОПОГРАФІЯ У ВІДНОВЛЕННІ МОНЕТНИХ МОНОГРАМ (НА ПРИКЛАДІ ОЛЬВІЇ IV СТ. ДО Н. Е.). Щиро вдячний Головному Редактору д.і.н., проф. Василю Орлику за запрошення мене до складу Редколегії академічного видання “Український нумізматичний щорічник”, а також, до видання Соціум. Документ. Комунікація: збірник наукових статей Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди

.

Просопографічна реконструкція фрагментованих та скорочених імен історичних осіб (на прикладі Ольвії)/Prosopographical reconstruction of the reduced and fragmented names of historical persons (on the example of Olbia).

 У статті розглядається новий і нездоланний аргумент щодо виконаної мною 10 років тому реконструкції фрагментированної посвяти евергета Пантакла (ΙΙ) Клеомбротова, епоніма 195 р. до н.е. Це моя відповідь на критичні зауваження зразка 80-90 рр. минулого століття від В.П. Яйленка. Цією статтею (четвертою за рахунком) я продовжую аналіз і подолання критичних нападок В.П. Яйленко, викладених в його монографії 2017 р. Стаття взнаходиться тут.

Этой статьей я , во-первых, полностью подтвердил верность выполненной мною 10 лет назад просопографической реконструкции фрагментированного посвящения евергета Пантакла Клеомбротова, эпонима 195 г. до н.э. и , соответственно, доказал , что критические высказывания В.П. Яйленко ошибочны. Во-вторых, поскольку реконструкция посвящения выполнялась на основе синхронизированного календаря Ольвии, это еще раз подтвердило верность  восстановленного летоисчиисления Ольвии. 

 

Неаполь Скифский в свете ольвийской просопографии // Neapolis Scythica in the light of Olbian prosopography

Опубликована   статья Неаполь Скифский в свете ольвийской просопографии (Neapolis Scythica in the light of Olbian prosopography) STRATUM PLUS. 6. 2019. Пересмотр традиционных, устоявшихся в науке исторических  фактов требует не только тезисного обоснования, но и проведение критического  анализа  материалов предшественников.

Развитие просопографической модели общины небольшого античного города (на примере Ольвии).

Опубликован мой доклад Развитие просопографической модели общины небольшого античного города (на примере Ольвии) //ДРЕВНИЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ: СОЦИУМ И ЧЕЛОВЕК. ЯрГУ. 2018.    Доклад см. здесь.   Продолжен критический анализ монографии В.П. Яйленко в части ольвийской  просопографии.

 

Преодоление альтернативных вариантов датировки некоторых магических надписей Ольвии.

На платформе academia.edu я откорректировал предварительную просопографическую информацию о  группе магических надписей Ольвии и преодолел присущие просопографии альтернативные варианты датировки. См обновленный файл статьи Просопография в магических надписях Ольвии.

О преобразовании ономастического материала в полноценный исторический источник (на примере нового магического опистографа из Ольвии)

О преобразовании ономастического материала в полноценный исторический источник (на примере нового магического опистографа из Ольвии). Статья опубликована в сборнике SCRIPTA ANTIQUA. Таково окончательное название статьи, рабочее название  которой   было Новый  магический опистограф из Ольвии  как полноценный исторический источник середины IV в. до н.э. Статья посвящается выдающемуся ученому и моему другу Сергею Ремировичу Тохтасьеву, безвременно покинувшего наш мир.