Ольвийские “борисфены”: П.О. Карышковский или В. А. Анохин? The “Borysthenes” of Olbia: P.O. Karyshkovskij or V.A. Anokhin?

В сборнике “Стародавнє Причорномор’я”, вып. 13. 2021 г. опубликована моя статья Ольвийские “борисфены”: П.О. Карышковский или В. А. Анохин?

Статью можно прочитать здесь

“…ПРОТОГЕН И АРИСТОКРАТ ЯВИЛИСЬ К ЦАРЮ…”

Славные деяния  евергета и выдающегося государственного деятеля Ольвии Протогена происходили во взаимодействии с иными личностями. О некоторых из них получена новая информация из  надписей на свинцовых пластинках и монетах. Продолжается работа над статьей с рабочим названием “…ПРОТОГЕН И АРИСТОКРАТ ЯВИЛИСЬ К ЦАРЮ…”

Лекції д.і.н., професора В.В. Ставнюка на YouTube

Запрошую до перегляду висококваліфікованих та надзвичайно цікавих лекцій зі стародавньої історії та давньогрецької мови на каналі д.і.н., проф., Віктора Володимировича Ставнюка, завідуючого кафедрою історії стародавнього світу на середніх віків Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Адреса каналу https://www.youtube.com/channel/UCM2hwWi91_ZPImQ2GUx0Znw

Call for papers! Scientific Bulletin of Izmail State University of Humanities, Vol. 52 (Series: Historical Sciences).

Call for papers! Scientific Bulletin of Izmail State University of Humanities, Vol. 52 (Series: Historical Sciences). Mixed languages – Ukrainian, English, German, French, Bulgarian, Romanian, Russian (for non-Ukrainian entity).

https://www.academia.edu/45137163

All the best, Mykola Nikolaev, Editor-in-Chief of The Scientific Bulletin of Izmail State University of Humanities (Series: Historical Sciences)

НОТАТКИ ЩОДО ОНОМАСТИКИ ТА ПРОСОПОГРАФІЇ / NOTES ON ONOMASTICS AND PROSOPOGRAPHY

У ономастичних дослідженнях, зазвичай, заведено вказувати кількість згадок про те або інше ім’я в епіграфічних пам’ятках. Така кількість розглядається у якості критерію розповсюдження того або іншого імені в регіоні … Але, що ж насправді позначає цей критерій? Відповідні тези див. ТУТ Коротка стаття для електронного видання UNIVERSUM передана Головному Редактору.

АХІЛЛ НЕ ДОЖЕНЕ ЧЕРЕПАХУ або ХРОНОЛОГІЧНІ МАНІПУЛЯЦІЇ В ПАЛЕОГРАФІЇ

Продовжується робота над теоретичною статтею з робочою назвою АХІЛЛ НЕ ДОЖЕНЕ ЧЕРЕПАХУ або ХРОНОЛОГІЧНІ МАНІПУЛЯЦІЇ ПАЛЕОГРАФІЧНОГО АНАЛІЗУ. Стаття присвячена критичному аналізу деяких особливостей методології палеографічного аналізу, які порушують базові принципи протікання у часі окремих процесів

“Об основании Неаполя Скифского”.

В журнале STRATUM PLUS № 6 -2020 опубликована моя новая статья “Об основании Неаполя Скифского”. Доминирующая в науке дата основания Неаполя Скифского  (180 гг. до н.э.; Ю.П. Зайцев)  базируется на едином хроноиндикаторе – родосском эпонимном клеймении (G. Finkielsztejn). Путем  синхронизации группы  независимых хроноиндикаторов  (датировка посвящений  Посидея и Евмена (Н.И. Николаев), хронология астиномного клеймения Херсонеса Таврического (V.F. Stolba), уточнённая хронология эпонимного клеймения Родоса (J. Lund)) подтверждена, установленная в 80–90-х гг.,  дата основания Неаполя  концом III –  началом II вв. до н.э. Новый хроноиндикатор Неаполя (хронология предшествующей исторической ситуации в Ольвии)   позволяет принять гипотезу о причинах основания Неаполя около  199–197 гг. до н.э. как выезд  (изгнание)  после  поражения в  клановой борьбе ольвийских  родов  Дионисиев и Леократидов-Евресибиадов-Леопрепидов, вероятно, контактировавших со скифской элитой.     

«ХРОНОЛОГІЯ ОЛЬВІЙСЬКИХ «БОРИСФЕНІВ»

Моя стаття ХРОНОЛОГІЯ ОЛЬВІЙСЬКИХ “БОРИСФЕНІВ” (112000 знаків) опублікована у 4 випуску фахового збірника “Український нумізматичний щорічник”. С. 14-42. Вперше, на ґрунті синхронізованого епонімного каталогу Ольвії, досліджена просопографічна інформація, що прихована у диферентах “борисфенів” усіх груп. Головний висновок: карбування “борисфенів” продовжувалося з 330 до 220-218 рр. до н.е з великими перервами. Ця схема достатньо близька до схеми П. О. Каришковського (1988). Збіжні диференти на “борисфенах” різних груп є відбиванням стійкої античної традиції наслідування родових імен, тобто належать однойменним особам, що знаходилися у родинних стосунках (дід, онук тощо). Наявність спільних лицьових штемпелів у “борисфенів” з різними диферентами (не більше чотирьох) пояснюється відповідною технологією пришвидшеного карбування, а не групами магістратів (Анохін В.О., 1984), що одночасно брали участь у випуску.

Call for papers. «Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету». (Категорія “Б”. Серія: Історичні науки).

У якості головного редактора Збірника «Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету». (Серія: Історичні науки) запрошую науковців до співробітництва. Див: https://www.academia.edu/44742431

НОВЕ ЕПІГРАФІЧНЕ ДЖЕРЕЛО З ІСТОРІЇ ГРОШОВОГО ОБІГУ ОЛЬВІЇ A NEW EPIGRAPHIC SOURCE FROM HISTORY OF MONEY CIRCULATION OF OLBIA

Завершена робота над статтею НОВЕ ЕПІГРАФІЧНЕ ДЖЕРЕЛО З ІСТОРІЇ ГРОШОВОГО ОБІГУ ОЛЬВІЇ. Публікується новий напис на свинцевій пластинці. Цей напис не є приватним листом чи то магічним закляттям. Вірогідно він є борговою розпискою або судовим рішенням (?) про стягування 20 золотих статерів з мешканця Ольвії, до речі, – відомої історичної особи. Датується напис за просопографічними ознаками 330-300 рр. до н. е. Стаття передана Головному редактору.


“Борисфен” с подвійним ударом


Вже багато років (десятиліть) я не займаюся колекціонуванням. Покинув колекціонування я, (що й прогнозувала видатна археологиня Валентина Крапівіна), після того, як мені відкрили для вивчення запасники декількох музеїв (Одеський археологічний, Миколаївський краєзнавчий, Московський історичний). Однак, вчора на аукціоні придбав унікальну монету – «борисфен» з диферентом МВ і зі слідами двох ударів (з розворотом на 180 град). Мені він потрібен для уточнення технологічного процесу виробництва цих монет.

Ἀνθεστήριε _ ἐπιστέλλε̄ _ Ὠνασσα:

Починаю працю над новим багатострічковим епіграфічним документом з приватної збірки – листом на свинцевій пластині від Онасси до Анфестерія з Ольвії. Авторка листа спочатку написала своє ім’я як Онасса, потім альфу змінила на епсілон, тобто Онесса. Лицьова сторона пластинки вміщує 13 стрічок, оборотна – 16 стрічок. По деякім параметрам, зокрема, палеографії та язиковим формам цей лист може бути датованим 450-350 рр. до н.е. Цілком розумію значення такого документу та необхідність його публікації з метою ознайомлення з ним інших вчених та початку відповідної дискусії щодо його уточненого змісту.

Перша заробітна плата на посаді професора

Нарешті, маючи за плечима майже 69 років, скориставшись пропозицією колег, я працевлаштувався та отримав першу заробітну плату у якості професора кафедри Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди. Або криза створює додаткові можливості або те, над чим я працюю багато років, виявилося потрібним.

Моя искренняя благодарность Аскольду Игоревичу Иванчику

Чл.-корр. РАН А. И. Иванчик на протяжении нескольких лет работает над очень необходимым исследователям проектом IOSPE 3, в том числе, выполняя сложную и трудоёмкую работу по описанию и фотографированию надписей Ольвии, размещенных в различных музеях. Моя искренняя благодарность Аскольду Игоревичу, который, содействуя моим исследованиям, уже неоднократно делился со мною своим трудом и передавал мне качественные фотографии надписей Ольвии, абсолютно для меня недоступных. Так, сегодня Аскольд Игоревич прислал мне цветные фото надписей мольпов, хранящиеся в СПб, что создает великолепную возможность для проверки моих гипотез, изложенных в статье New Data about Inscriptions of Olbian molpoi \\ Ancient West & East. 2017. №16. P. 291-295. Кстати, посвящение НО 58 выполнено с использованием ортогональных сеток, а не линеек. Фото посвящения НО 58 полностью опровергает “критику” В.П. Яйленко, который написал “… надписи на пьедесталах под статуи никогда не вписывались в ортогональную сетку для букв, это чушь, порожденная невежеством инженера Николаева в эпиграфике” (В.П. Яйленко. История и эпиграфика Ольвии, Херсонеса и Боспора… 2017 С.75 сноска 120).

ДИФЕРЕНТИ ОЛЬВІЙСЬКИХ “БОРИСФЕНІВ”

Підготовлені та передані Головному редактору тези міжнародної нумізматичної конференції під назвою ДИФЕРЕНТИ ОЛЬВІЙСЬКИХ “БОРИСФЕНІВ” з головними висновками дослідження, що виконувалося майже цілий рік.

Робота над публікацією «Нові магічні написи з Ольвії»

Продовжується просопографічне дослідження магічних написів Ольвії. Зокрема, в співавторстві з херсонським краєзнавцєм в науковий обіг вводяться п’ять нових написів, які ПІДТВЕРДЖУЮТЬ основні положення, викладені в статтях
Prosopography in the Magical Inscriptions of Olbia (Просопография в магических надписях Ольвии) // Вопросы эпиграфики. № 9. 2016. М. С. 217-278. та
О преобразовании ономастического материала в полноценный исторический источник (на примере нового магического опистографа из Ольвии ).

Одна з магічних написів, що датується початком першої чверті ІІІ ст. до н.е. згадує молоді роки персонажа декрету на честь Протогена – громадянина Аристократа та навіть надає його патронім. Це дозволяє уточнити реконструкцію родовідної гілки Аристократидів та підтвердити виконану раніше гіпотетичну реконструкцію фрагментованої стрічки епонімного каталогу Ольвії за 189 р. до н.е.

Щодо критичних зауважень

Загалом, обґрунтуванню нових просопографічних  (хронологічних) інструментів дослідження лапідарних написів, графіті, керамічних клейм, епіграфних гир, магічних написів та монет я присвятив дві монографії, докторську дисертацію та майже 50  статей. Відповідно,  критичні зауваження опонентів повинні відноситися саме до  цих інструментів. На жаль, на сьогодення бачу дещо парадоксальну картину: оприлюднені  критичні зауваження  стосуються не нових просопографічних інструментів, а  є викладеною у менторському тоні  ревізією  отриманих мною  просопографічних  здобутків  з точки зору  традиційної ономастики  80–90 рр. минулого століття.  При цьому, за замовчуванням, ономастика абсолютно  не  в змозі пояснити отриманий просопографічний результат, оскільки зовсім  не передбачає наявність історичного контексту! Ось в чому, наприклад, знаходиться коріння, висловлених в образливій формі, ономастичних зауважень відомого російського епіграфіста В. П. Яйленка, стосовно моєї просопографічної реконструкції фрагментованого напису SEG 58:766. Ці зауваження взагалі не мають ніякого сенсу, враховуючи  підтвердження моєї реконструкції шляхом  об’єднання   фрагменту SEG 58:766  зі знайденим у 1947 р. фрагментом IOlb 125. Див.: Николаев Н. И. Просопографическая реконструкция сокращенных и фрагментированных имен исторических лиц (на примере Ольвии). Емінак: наук.   щоквартальник. 2019. № 1 (25). С. 149–157. Сподіваюсь на появу адекватної критики від спеціалістів, які мають відповідні наукові досягнення із зазначеної сфери, зокрема і В. П. Яйленка.   

ОБ ОСНОВАНИИ НЕАПОЛЯ СКИФСКОГО

Любое  исследование по древней истории начинается с выяснения  следующих фактов: кто, когда, откуда  и по какой причине оставил родные края и прибыл  в данную местность для основания города (поселения). Из этого перечня,  традиционно, важнейшей является хронология  – установление «начальной точки» на оси времени. Действительно,  факт  становится  историческим лишь после того как  его обозначили не только в пространстве, но и во времени (Бикерман 1975: 7) …. Статья является продолжением моих исследований Неаполя Скифского, изложенных в опубликованной ранее статье НЕАПОЛЬ СКИФСКИЙ В СВЕТЕ ОЛЬВИЙСКОЙ ПРОСОПОГРАФИИ.

Статья отправлена Главному редактору.

“ХРОНОЛОГІЯ ОЛЬВІЙСЬКИХ “БОРИСФЕНІВ”

Підготовлена та передана Головному Редактору академічного видання “УКРАЇНСЬКИЙ НУМІЗМАТИЧНИЙ ЩОРІЧНИК” («The Ukrainian Numismatic Annual») д.і.н., проф. В.Орлику моя нова стаття “Хронологія ольвійських “борисфенів” (THE CHRONOLOGY OF OLBIAN ‘BORYSTHENES’). Об’єм 112 000 знаків.
Стаття присвячується видатному вітчизняному вченому, Петру Осиповичу Каришковському, більшість гіпотез якого
знаходить підтвердження при застосуванні нових просопографічних методів дослідження. Отримана позитивна рецензія на статтю. Емісія «борисфенів» в Ольвії тривала з 330 до майже 220 рр. до н. е. та (разом із перервами) складає майже 110 років. Фраза: “Наведеною інформацією ми спростовуємо гіпотезу В. О. Анохіна про однорічну діяльність груп магістратів та, відповідно, про тривалість випуску «борисфенів» на протязі двох-трьох десятьоліть”.

.

Подарок “под ёлочку” от д.и.н., проф. В.П. Яйленко!

В канун Нового года мне стала доступной статья В.П. Яйленко ЭПИГРАФИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ…. III. В ЗАЩИТУ ВОТИВА IOSPE I2 188 ИЗ ОАМ. Воспринимаю эту статью как Новогодний подарок “под елочку” ибо традиционные критические замечания Валерия Петровича, касающиеся моей просопографической реконструкции фрагментированного посвящения SEG 58:766 (см. монографию В.П. Яйленко 2017 г.), повторенные в этой статье (см. стр. 195), успешно преодолены мною несколько месяцев назад. Объединив фрагменты IOlbia 125+ SEG 58:766 я ПОЛНОСТЬЮ подтвердил свою правоту в реконструкции этого посвящения. См. мою статью Просопографическая реконструкция сокращенных и фрагментированных имен исторических лиц ( на примере Ольвии) // Емінак: наук. щоквартальник. 2019. № 1 (25).   Желаю Валерию Петровичу Яйленко в Новом году здоровья и творческих успехов, в том числе, прошу принять принципиальные различия в ономастической и просопографической реконструкции имен. Вместе с тем, неожиданным (и даже удивительным для меня) выглядит пожелание Валерия Петровича, чтобы ольвийской эпиграфикой занимались “такие энтузиасты, как Н.И. Николаев”.       

ОНОМАСТИКА ТА ПРОСОПОГРАФІЯ У ВІДНОВЛЕННІ МОНЕТНИХ МОНОГРАМ (НА ПРИКЛАДІ ОЛЬВІЇ IV СТ. ДО Н. Е.)

Вийшла моя нова стаття в “Українському нумізматичному щорічнику. №3” ОНОМАСТИКА ТА ПРОСОПОГРАФІЯ У ВІДНОВЛЕННІ МОНЕТНИХ МОНОГРАМ (НА ПРИКЛАДІ ОЛЬВІЇ IV СТ. ДО Н. Е.). Щиро вдячний Головному Редактору д.і.н., проф. Василю Орлику за запрошення мене до складу Редколегії академічного видання “Український нумізматичний щорічник”, а також, до видання Соціум. Документ. Комунікація: збірник наукових статей Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди

.

ПАМ’ЯТКИ МАГІЧНОЇ ЕПІГРАФІКИ ЯК ПОВНОЦІННЕ ІСТОРИЧНЕ ДЖЕРЕЛО (НА ПРИКЛАДІ ОЛЬВІЇ)/MONUMENTS OF MAGIC EPIGRAPHICS AS A HISTORICAL SOURCE OF FULL VALUE (ON THE EXAMPLE OF OLBIA)

Розпочата робота над статею ПАМ’ЯТКИ МАГІЧНОЇ ЕПІГРАФІКИ ЯК ПОВНОЦІННЕ ІСТОРИЧНЕ ДЖЕРЕЛО (НА ПРИКЛАДІ ОЛЬВІЇ). Пам.ятки магічної епіграфіки розглядаються у співвідношенні з лапідарним архівом.

Просопографічна реконструкція фрагментованих та скорочених імен історичних осіб (на прикладі Ольвії)/Prosopographical reconstruction of the reduced and fragmented names of historical persons (on the example of Olbia).

 У статті розглядається новий і нездоланний аргумент щодо виконаної мною 10 років тому реконструкції фрагментированної посвяти евергета Пантакла (ΙΙ) Клеомбротова, епоніма 195 р. до н.е. Це моя відповідь на критичні зауваження зразка 80-90 рр. минулого століття від В.П. Яйленка. Цією статтею (четвертою за рахунком) я продовжую аналіз і подолання критичних нападок В.П. Яйленко, викладених в його монографії 2017 р. Стаття взнаходиться тут.

Этой статьей я , во-первых, полностью подтвердил верность выполненной мною 10 лет назад просопографической реконструкции фрагментированного посвящения евергета Пантакла Клеомбротова, эпонима 195 г. до н.э. и , соответственно, доказал , что критические высказывания В.П. Яйленко ошибочны. Во-вторых, поскольку реконструкция посвящения выполнялась на основе синхронизированного календаря Ольвии, это еще раз подтвердило верность  восстановленного летоисчиисления Ольвии. 

 

Неаполь Скифский в свете ольвийской просопографии // Neapolis Scythica in the light of Olbian prosopography

Опубликована в  статья Неаполь Скифский в свете ольвийской просопографии (Neapolis Scythica in the light of Olbian prosopography) STRATUM PLUS. 6. 2019. Пересмотр традиционных, устоявшихся в науке исторических  фактов требует не только тезисного обоснования, но и проведение критического  анализа  материалов предшественников.

Развитие просопографической модели общины небольшого античного города (на примере Ольвии).

Опубликован мой доклад Развитие просопографической модели общины небольшого античного города (на примере Ольвии) //ДРЕВНИЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ: СОЦИУМ И ЧЕЛОВЕК. ЯрГУ. 2018.    Доклад см. здесь.   Продолжен критический анализ монографии В.П. Яйленко в части ольвийской  просопографии.

 

Преодоление альтернативных вариантов датировки некоторых магических надписей Ольвии.

На платформе academia.edu я откорректировал предварительную просопографическую информацию о  группе магических надписей Ольвии и преодолел присущие просопографии альтернативные варианты датировки. См обновленный файл статьи Просопография в магических надписях Ольвии.

О преобразовании ономастического материала в полноценный исторический источник (на примере нового магического опистографа из Ольвии)

О преобразовании ономастического материала в полноценный исторический источник (на примере нового магического опистографа из Ольвии). Таково окончательное название статьи, рабочее название  которой   было Новый  магический опистограф из Ольвии  как полноценный исторический источник середины IV в. до н.э. Статья отправлена Главному  Редактору.

Мерная ойнохоя агоранома Аристокла, сына Эвримонова из Ольвии

На аукционе ВИОЛИТИ была продана мерная ойнохоя из Ольвии с однозначно интерпретируемым клеймом агоранома Аристокла, сына Эвримонова. Это известная  историческая личность исполняла эпонимную должность в 298 г. до н.э.  К этому времени следует относить и датировку ойнохои. Предполагаю, в  соответствии с правами ,предоставляемыми аукционом, опубликовать  ойнохою по имеющимся у меня фотографиям.

В печати находится моя статья АГОРАНОМЫ ЭЛЛИНИСИТИЧЕСКОЙ ОЛЬВИИ , где информация о новом агораноме отсутствует.

См. тезисы https://www.academia.edu/35013888

Новый магический опистограф из Ольвии как исторический источник середины IV в. до н.э.

Продолжается работа над статьей  Новый магический опистограф  из Ольвии как  исторический источник середины IV в. до н.э. 

Статья посвящается светлой памяти  Сергея Ремировича Тохтасьева

 Исследование ольвийских defixionum tabellae не ограничивается  палеографией, ономастикой и лингвистикой. Иллюстрируются возможности просопографии  в исторической интерпретации, реконструкции и датировке памятников магической эпиграфики Ольвии на примере нового ольвийского магического заклятия – опистографа. На базе синхронизированного эпонимного каталога IosPE  I2  201 идентифицирована  группа исторических лиц.  Выявлены магические заклятия, лапидарные надписи и монетные легенды,  хронологически и просопографически связанные с исследуемым defixio.  В том числе, подтверждены ранее выполненные автором реконструкции и датировки посвящения I.Olbia 168, верхней строки каталога IosPE  I2   201, defixio  SEG  50:702, IV и др.  Традиционные палеографические, ономастические и лингвистические  исследования представлены в краткой форме как побочный материал.

Фрагмент: … На сегодня только лишь В.П. Яйленко опубликованы критические высказывания о моих исследованиях по восстановлению летоисчисления на базе синхронизации каталога эпонимов IosPE  I2  201 и построению основ просопографии Ольвии (Яйленко 2017). Между тем, мною убедительно доказано (Николаев 2018), что объемный труд В.П. Яйленко в части  хронологии, просопографии и политической истории Ольвии,  характеризуется  как  ничтожный.   Не проводя  соответствующих исследований, этот ученый  двумя предложениями «разгромил» представление о каталоге IosPE  I2  201 как о диахронном документе («базирующееся на песчаном основании») и a priori  без сомнений и колебаний представил   каталог списком граждан – современников. Далее,   абсолютно некорректным методическим  приемом – экстраполяцией  единственного хронологического факта – В.П. Яйленко отнес  каталог к  последней четверти III в. до н.э. Соответственно, датировки надписей с совпадающими с каталогом именами  В.П. Яйленко отнесены в большинстве ко второй половине III в. до н.э., а надписи  с именами, отсутствующими в каталоге (например, Протоген Геросонов), – к иным хронологическим периодам. В попытке ликвидировать возникшие при этом  противоречия и   ошибочные датировки десятков надписей  исследователь создал чудовищную смесь из соименных клонов исторических личностей,  букета палеографических, просопографических и хронологических противоречий, вынужденных замалчиваний известных фактов. Очевидно, с целью повышения «научной убедительности» своих исследований в полемике В.П. Яйленко опирается на антисемитизм и широко применяет циничные оскорбления коллег, в том числе, пребывающих в мире ином. В итоге ученым представлен вариант политической истории Ольвии, которая реально соответствует уровню фантастической (Николаев 2018). На примере  публикуемого опистографа представляется возможность еще раз  проиллюстрировать полную несостоятельность подобной интерпретации каталога; об этом  см. ниже.

Критические заметки к монографии В.П. Яйленко «История и эпиграфика Ольвии, Херсонеса и Боспора VII в. до н.э.- VII в. н.э.».

Опубликованы Критические заметки к монографии В.П. Яйленко «История и эпиграфика Ольвии, Херсонеса и Боспора VII в. до н.э.- VII в. н.э.». \\EMINAK. 2018. 22-1 C.155-159.

V Міжнародна наукова конференція «Актуальні проблеми нумізматики у системі спеціальних галузей історичної науки»

Оргкомітетом  V Міжнародної  наукової конференції «Актуальні проблеми нумізматики у системі спеціальних галузей історичної науки» прийняті до друку мої тези МОНЕТНІ МАГІСТРАТИ ОЛЬВІЇ 380-330 рр. до н.е.”  Секція “Антична нумізматика”.

О СЛУЧАЯХ ДОМИНИРОВАНИЯ ПРОСОПОГРАФИИ

Просопография традиционно считается вторичной по отношению к эпиграфике и лингвистике (Николаев 2014: 99). Однако, при определенном уровне развития просопографической модели конкретной городской общины (на примере Ольвии) просопография в некоторых случаях может стать доминирующей. Например, реконструкция надписей, имеющих большие утраты (I.Olbia 168, IPE I2 163, SEG 58:766), выполнена только на основе просопографии (Николаев 2014; Avram 2017). То же относиится и к случаям точной просопографической датировки. В этом плане, критика моей просопографической реконструкции посвящения SEG 58:766 эпонима 195 г. до н.э. Пантакла Клеомбротова с традиционных позиций (Яйленко 2017: 484) абсолютно не конструктивна, поскольку объектом этой критики  является  результат, полученный нетрадиционными  методами.

Борьба кланов в Ольвии IV––III вв. до н. э. \\The struggle of the clans in Olbia of the IV –– III centuries BC.\\ STRATUM PLUS

 Редколлегия  STRATUM PLUS уведомила меня о прохождении рецензирования и принятии в печать статьи  Борьба  кланов в Ольвии  IV––III вв. до н. э. Объем 62600 знаков. Я искренне благодарю к.и.н. ответственного редактора выпуска Михаила  Чорефа, по инициативе  которого и состоялся этот проект.

Міжнародна конференція “Ver Kyiviens: Античне суспільство та його цивілізаційна спадщина”

Щиро дякую за запрошення організаторам Міжнародної конференції  “Ver Kyiviens: Античне суспільство та його цивілізаційна спадщина”.  Конференцію  проводить Історичний факультет Київського національного університету  імені Тараса Шевченка.  Мій доклад  “Запровадження “понтійської ери” Мітрідатом  VI Евпатором на підконтрольних теріторіях”.

К КРИТИЧЕСКИМ ВЫСКАЗЫВАНИЯМ В.П. ЯЙЛЕНКО

Я абсолютно не готов принять, кроме прочего, чуждую элементарной научной этике критику В.П. Яйленко (Яйленко 2017: 75) по поводу объединения мною фрагментов I.Olbia 58 + IPE I2 307. Прежде всего, эти высказывания свидетельствуют о невнимательном прочтении моей статьи, но, возможно, в них присутствует и свойственное исследованиям В.П. Яйленко замалчивание фактов, которые не укладываются в авторскую концепцию (Николаев 2018). В моей реконструкции фрагменты визуально соединились в контакте, а для двух строк стиля стойхедон недостающие буквы заполнили соответствующие ячейки. В любом случае и мною и В.П. Яйленко не производился визуальный осмотр упоминаемых документов. Единственный путь решения этого спора –– de visu, о чем, кстати, написано в моей статье (Николаев 2014: 123––128; Nikolaev 2017).

«ДРЕВНИЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ: СОЦИУМ И ЧЕЛОВЕК»

Я получил приглашение к участию в Международной конференции, организованной ЯрГУ им. П.Г. Демидова (г. Ярославль, октябрь 2018) «ДРЕВНИЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ: СОЦИУМ И ЧЕЛОВЕК». Тема моего доклада (по скайпу)  Развитие просопографической модели общины небольшого античного города (на примере Ольвии). Искренне благодарю д.и.н., проф. Веру Викторовну Дементьеву за приглашение.

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ СЕРГЕЯ РЕМИРОВИЧА ТОХТАСЬЕВА

Глубоко скорблю по поводу безвременной кончины Сергея Ремировича Тохтасьева – выдающегося ученого, яркого, неоднозначного человека.  Последнее письмо я получил от него 21 февраля, а 23 он умер.

Светлой памяти дорогого коллеги и друга   я посвящаю свою новую статью. Очень мощно  и искренне написал о Сергее Ремировиче  Алексей Владиславович  Белоусов.    https://rhesos.livejournal.com/130030.htm

 

 

JOINT LIBRARY OF THE HELLENIC AND ROMAN SOCIETIES & INSTITUTE OF CLASSICAL STUDIES LIBRARY. UNIVERSITY OF LONDON

 Я получил любезное письмо от сотрудника JOINT LIBRARY OF THE HELLENIC  AND ROMAN SOCIETIES  & INSTITUTE OF CLASSICAL STUDIES LIBRARY. UNIVERSITY OF LONDON  Mr. Christopher Ashill. Библиотека заинтересована в получении  экземпляра моей монографии ПРОСОПОГРАФИЯ ОЛЬВИИ ПОНТИЙСКОЙ V в.до н.э.  – I  в. н.э. Монография отправлена в Англию.

КРИТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К МОНОГРАФИИ В.П. ЯЙЛЕНКО (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Обращаю внимание читателей на  важную особенность монографии В.П. Яйленко – ЗАМАЛЧИВАНИЕ  ФАКТОВ, КОТОРЫЕ НЕ УКЛАДЫВАЮТСЯ В АВТОРСКУЮ КОНЦЕПЦИЮ. Например, первые, бросающиеся в глаза, факты  замалчивания: 1) в комментарии к ольвийскому декрету из Драгомирны отсутствует упоминание об отце ольвийского посла Филомеле, сыне  Дионисия, эпониме 303 г. до н.э. 2) в интерпретации граффито Никофана Адрастова отсутствует упоминание о его родственнике Эпикуре Адрастовом, эпониме 351 г. до н.э. 3) отсутствует упоминание об эпониме 193 г. до н.э. Евнике Евдорове в каталоге IPE I2 201. 4) в авторской интерпретации отрицания осады Ольвии Зопирионом и датировки 3 в. до н.э. декрета в честь Каллиника Евксенова отсутствует упоминание о существовании свинцовых (“осадных”) статеров и общей монограмме КЕ (КАЛЛИНИК ЕВКСЕНОВ) на свинцовых, серебряных, золотых статерах и первых  выпусках “борисфенов”,  датируемых 330-329 гг.  до н.э. 5) отсутствует упоминание о дельфийском декрете ВСН 1928:52  260-250 гг. до н.э.  в честь, в том числе, Дионисия Дионисиева, борисфенита.

Во всех  приведенных примерах упоминание указанных лиц приведет к разрушению авторских гипотез В.П. Яйленко.

Электронный журнал Греческого эпиграфического общества ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΟΝ

В 2012 г. зарегистрирован  электронный  журнал Греческого эпиграфического общества ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΟΝ. Все эти годы журнал находится в зоне моего внимания. Я даже опубликовал в нем статью в 2013 г. Журнал публикует статьи небольшого объема, иногда,  короткие  заметки. Еще одна особенность:  ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΟΝ – журнал, преимущественно, одного  автора.  Статьи господина  Ἄγγελος Π. Ματθαίου  занимают не менее 70-80% общего объема. В моей  научной деятельности  достаточно  часто возникает необходимость публикации коротких заметок, откликов. Обычно я это делаю в специально созданном разделе  моей страницы   https://independent.academia.edu/NikolayNikolaev   Существенным недостатком здесь является тот факт, что электронные заметки не имеют статуса  печатного труда, но фактически являются записями в блоге. Опыт электронного журнала ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΟΝ я попытаюсь применить в своей научной деятельности.

 

 

Первые впечатления о монографии В.П. Яйленко (раздел об Ольвии)

Предлагаемым ниже материалом я начинаю публикацию тезисов, посвященных критическому анализу исторических реконструкций и датировок, приведенных в монографии  В.П. Яйленко  «История и эпиграфика Ольвии, Херсонеса и Боспора VII  в. до н.э.– VII  в. н.э.». (Предполагаю  публикацию четырех тезисов или заметок). Методом исследования является системный анализ и моделирование, как и в  предыдущих моих  статьях и монографиях. Более того, восстановление ольвийского летоисчисления IV–I вв. до н.э. (синхронизация эпонимного  каталога IPE I2201) целиком построено на системном анализе и математическом  моделировании; традицонные методы эпиграфики оказались бессильны в решении этой проблемы).

Итак, датировки большинства надписей в первой части монографии  д.и.н. В.П. Яйленко построены на представлении о Каталоге  IPE I2 201 как о документе,  зафиксированном в последней четверти III в. до н.э.  и содержащем три поколения граждан Ольвии.  Поскольку в реальности Каталог является эпонимным, для «стыковки»  датировок и поддержания внешней  просопографической  безупречности  исследователь вынужден  вводить в научный оборот гипотетических соименных личностей — внуков и дедов. Рассмотрим,  например, надпись ольвийских стеностроителей (SEG 32:795):  Феокл Аристонов и Никострат Никоклов  и  эпонимы  из Каталога IPE I2 201 с такими же именами –  одни и те же личности согласно синхронизации Каталога.  Однако, В.П. Яйленко  считает стеностроителей  Феокла Аристонова и Никострата Никоклова  дедами   соименных граждан из Каталога  (см.  стр. 410). Кстати, при этом незаслуженно забыт еще один «соименный» родственник из Каталога — Зоил Педеев.

Стр. 486, 497, 501 (сноска 242): Евресибий Леократов  и Полимедон  Леократов, из посвящения НО 71, также, имеют присутствующих в Каталоге  «соименных»  внуков.

Стр. 491:  Каллиник Филоксенов из Каталога является соименным в ином поколении  Каллинику Филоксенову из граффито Бореиков (А как же быть с иными «соименными» родственниками из рода Аристокритидов-Сократидов, присутствующих в Каталоге и граффито).

Стр. 488: о присутствии в Каталоге имени внука Протогена Евника Евдорова В.П. Яйленко умалчивает. Действительно, откуда возьмется в Каталоге, зафиксированном в последней четверти III в. до н.э. (по В.П. Яйленко), дедикант посвящения Аполлону Дельфинию конца II до н.э. (по В.П. Яйленко). Значит, еще один «соименный дед»?  Аналогичного уровня рассуждения о соименных личностях приводит  исследователь и при интерпретации имен  Евника  и Евстена Протогеновых из заклятия середины IV в. до н.э.  И  это еще далеко не все «соименные» личности!

Безусловно,  введение д.и.н.  В.П. Яйленко в научный оборот  клонов – соименных гипотетических личностей  – является вынужденным шагом для исследователяопирающегося на ошибочную интерпретацию Каталога.  Напомню, что просопография оперирует только с реальными историческими личностями. Иногда очень сложно доказать существование соименной личности (об этом подробнее в других тезисах). Более того, согласно просопографической модели полисной общины, влиятельная историческая личность, как правило, упоминается в нескольких разнородных синхронных эпиграфических документах, в том числе, эпонимном Каталоге. Для иллюстрации этого положения рассмотрим стемму Протогенов:

– родоначальник, эпоним 340 г. до н.э. Евдор Протогенов, упомянут, также, в магическом заклятии середины IV в. до н.э. и монетной легенде  ΕΥΠΡ  340 гг. до н.э.;

–  сын родоначальника, эпоним 324 г. до н.э. Протоген Евдоров, монетный магистрат ПЕ (330–320 гг. до н.э.);

– внук родоначальника, эпоним 294 г. до н.э., Геросон Протогенов, упомянут в декрете около 230 г. до н.э. в честь Протогена, как отец эвергета Протогена.  Монетный магистрат НР (300–290 гг. до н.э.);

–  эпонимат Протогена Геросонова попадает в хронологическую лакуну Каталога. Расчетно он «тяготеет» к 258 г. до н.э. Имя эвергета Протогена  (около 270– 240 гг. до н.э.) присутствует в декрете IPE I2 32 (зафиксирован около 230 г. до н.э.), двух различных агораномных клеймах на мерных сосудах (250–240 гг. до н.э.), монетных легендах ΠΡΩΤΗΡ, ΠΡΩ (250–230 гг. до н.э.) В монографии В.П. Яйленко декрет в честь Протогена датируется 180–170 гг. до н.э. а события декрета отнесены к концу III –первой четверти II в. до н.э.

– в хронологичской лакуне Каталога, вероятно, содержится и эпонимат сына Протогена (около 230 гг. до н.э.). Не исключено, что ему принадлежит монограмма ΕΥ на монетах  и весовой гире;

– внук Протогена, Евник Евдоров, эпоним 193 г. до н.э. и дедикант посвящения Аполлону Дельфинию.

Кроме прочего, очевидно, что хронологическая разница между эпониматами составляет около 30 лет. Более того, лишь два столбца Каталога (из трех) содержат представителей  шести поколений. Аналогичная информация может быть приведена и в отношении иных родов.

Приведу еще один пример.  В последнее время мною выявлены   нумизматические параллели, соответствующие эпонимам первого столбца  Каталога IPE I2 201  за 345, 344, 343, 342, 341, 340, 339 гг. до н.э., соответственно: ΦΙΛΙ –  Φιλί(σκος Ἡροδώρου),  ΑΡΙΣΤ – Ἀριστ(οκράτης Ἀρίστωνος),  ΘΕΟ – Θεο(κλῆς Ἀρίστωνος),  ΑΛΦ (ΦΛΑ) – Ἀλφ(ῖνος Ποσειδωνίου), ΚΑΛΛΙ – Κάλλι(ππος  Καλλινίκου), ΕΥΠΡ – Εὔ(δωρος] Πρ[ωτογένους), ΛΕΟΝΤ – Λεοντ(ομένης Ἱκεσίου). С учетом непрерывности хронологического ряда,  не исключается интерпретация этих легенд как обозначение эпонимов, а не монетных магистратов. Замечу, что для В.П. Яйленко, в рамках его концепции Каталога, остается единственная интерпретация: семь (!) последовательно расположенных в Каталоге соименных  праправнуков. No comment.

Датировка Каталога последней четвертью III в. до н.э.  и его интерпретация как списка современников привела к искажению датировок большинства эллинистических надписей на 50–60 лет как вверх, так и вниз. Более того, реально разрушены основы как просопографии элитных родов Ольвии, так и ольвийской палеографии. Это  существенно повлияло на общую историческую картину.  Например,  конец III – первые десятилетия II вв. до н.э. у исследователя оказываются временем максимального кризиса. Хотя известно, что с предпоследнего десятилетия III в. до н.э. началась эмиссия серебра, экономика Ольвии переориентировалась на внешнюю торговлю и т.д. Таким  образом, представленная  В.П. Яйленко интерпретация Каталога и основанные на ней датировки и интерпретации многочисленных надписей позднеклассического-эллинистического времени являются исследовательским тупиком.

(Предлагаемые материалы являются выдержками из статьи, над которой я сейчас работаю).

©NikolayNikolaev

 

 

 

 

Заявление о нарушении моих авторских прав

В  сети распространяется  пиратская копия моей книги 2008 г. «Политическая и культовая элита Ольвии IV – I вв. до н.э.». Об этом мне стало известно из новой монографии В.П.  Яйленко. Заявляю о грубейшем нарушении моих авторских прав. Одновременно, хочу проинформировать пользователей незаконной копии, что  монография 2008 г. является лишь первым этапом  исследования по восстановлению летоисчисления Ольвии. Выходу этой монографии  не предшествовала публикация статей (sic).  В сущности, я планировал написать статью, но она, постепенно, переросла в монографию, поскольку приоткрылся абсолютно новый подход к изучению надписей Ольвии и, как следствие, был получен огромный массив новой исторической информации. Но, как известно, идеи не приходят в готовом, законченном виде (М. Цукерберг).  Поэтому, эта монография, как и любое новое направление исследований, имеет значительную погрешность в реконструкции календаря (особенно по второму и третьему столбцу эпонимного каталога IPE I2 201),  большое количество мелких неточностей, ошибок, т.е. того, что именуется детской болезнью. На этом основании я не стремился к публичному распространению книги, рассчитывая только на типографский объем. Прошедшие годы, однако,  подтвердили правильность выбранного направления. Дальнейшее развитие положений монографии «Политическая и культовая элита ..» с обоснованием адекватной теоретической модели летоисчисления Ольвии  и с единых хронологических и просопографических позиций представлено во второй моей монографии 2014 (16) г. «Просопография Ольвии Понтийской V в.  до н.э. – I в. н.э.»    Свободный доступ к ней  открыт уже более 10 месяцев по адресу https://www.academia.edu/2771459

Призываю пользователей прекратить распространение пиратской копии моего произведения и, в случае необходимости, обращаться к автору (olbiopol@gmail.com) для покупки бумажного экз., который, кстати, выполнен на очень высоком полиграфическом уровне.